Go to content

Postermaker – vytvářejte vlastní, jedinečné plakáty

Ejendals Postermaker je nástroj, ve kterém můžete vytvářet vlastní, jedinečné plakáty. Sdílejte je v rámci své organizace, nebo je vytiskněte a vyvěste v obchodě či na pracovišti.

Tři jednoduché kroky k přípravě plakátu

  1. Vyberte šablonu
  2. Vyberte výrobky a přidejte text
  3. Exportujte plakát – začněte ho používat

Uložte a odešlete své dílo

Své dílo můžete uložit pomocí tlačítka Uložit jako v pravém horním rohu šablony. Uložený soubor je jedinečný pro každou šablonu, což umožňuje ukládat a kategorizovat soubory v počítači za účelem pozdějších změn a aktualizací.

V případě, že se pokusíte načíst jiný uložený soubor než šablonu, na které právě pracujete, budete vyzváni ke změně šablony. Upozorňujeme vás, že načtením dříve uloženého obsahu se také přepíše vaše aktuální práce v příslušné šabloně. 

Vyberte jednu z následujících šesti šablon