Go to content

TEGERA® 8160

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,5* mm (*chem-layer) latex, úplně máčená, dvakrát máčená, pěnová textura úchopové části, interloková vazba, Cat. III, vodotěsná, pro všeobecné práce

Plnění norem

0598

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B

AKLPT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2020

X2XXXX

EN 388:2016+A1:2018

3131X

EN ISO 21420:2020

Vlastnosti

Vodotěsná