Go to content

TEGERA® 2311

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,7* mm (*chem-layer) latex, neopren, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, schválena k manipulaci s potravinami kromě mastných potravin, pro všeobecné práce

Plnění norem

0598

EN 16523:2015 + A1:2018

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A

AKLMNPST

Virus

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018

3110X

EN ISO 21420:2020

Vlastnosti

Vodotěsná