Go to content

TEGERA® 81000

Rukavice na ochranu proti chemikáliím, 0,80 mm latex, kosočtverečná textura úchopové části, flokovaná vložka, Cat. III, vodotěsná

Plnění norem

0598

EN 16523:2015 + A1:2018

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A

AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018

3111X

EN ISO 21420:2020

Vlastnosti

Vodotěsná