Go to content

TEGERA® 805

Syntetická rukavice, 15 gg, uhlík, nylon, Cat. II, pro přesnou práci

Plnění norem

EN 16350:2014

R < 1,0 x 10⁸ Ω

EN 388:2016+A1:2018

113XX

EN ISO 21420:2020

IEC 61340-5-1:2016

R < 1.0 x 10⁹ Ω