Go to content

TEGERA® 118A

Svářečská a žáruvzdorná rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, štípaná hovězina, Cat. III, zesílené švy, odolná proti jiskrám při svařování a rozstřikované tavenině při broušení, pro všeobecné práce

Plnění norem

2777

EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2020

412X4X

EN 388:2016+A1:2018

3121X

EN ISO 21420:2020

EN 1149-2:1997

R > 1,0 x 10⁵ Ω

Typ B