Overensstemmelse

Indtil den 21. april 2019 vil dokumenter vedrørende direktiv 89/686/EØF gradvist blive erstattet af dokumenter, der vedrører forordning (EU) 2016/425. Dokumenter, der vedrører direktiv 89/686/EØF, vil efterhånden blive flyttet til ”Dokumentarkiv – Direktiv 89/686 /EØF”.