Gå til indhold

Erklæring om bæredygtighed

Bæredygtighed er kernen i alt, hvad vi gør. Gennem en langsigtet forretningstilgang og en kontinuerlig reduktion af vores miljøpåvirkning stræber vi efter at gøre en positiv forskel.

Bæredygtighed er en naturlig og vigtig del af vores forretning. Vi tror på en langsigtet forretningstilgang og en kontinuerlig reduktion af den miljøpåvirkning, vi har på vores planet. Som leverandør af personlige værnemidler (PPE) ønsker Ejendals at være førende inden for sundhed og sikkerhed for alle mennesker i vores forretning og i hele vores forsyningskæde. Derudover vil vores produkttilbud hjælpe vores kunder med at forbedre deres sikkerhedsniveauer og beskytte deres medarbejderes hænder og fødder.

Baseret på dialoger med interessenter samt analyser af værdikæden er væsentlighedsanalysen for bæredygtighed, der blev foretaget i slutningen af 2021, stadig relevant, og de heraf afledte nøgleemner præsenteres her sammen med resultater og opdaterede mål.

Vi har udvalgt og besluttet at fokusere på følgende FN-mål for bæredygtig udvikling:

SIKKERHED 

Sikkerhed er af største vigtighed for os. Vi prioriterer at holde vores arbejdspladser sikre ved hjælp af proaktive foranstaltninger, f.eks. gennemførsel af risikovurderinger og sikkerhedsvandringer. Vi følger flittigt op på risikoobservationer og -hændelser, lige fra nærved-hændelser til Lost Time Injuries (LTI'er) for at sikre løbende forbedring af sikkerheden.

Vores forpligtelse til sikkerhed rækker ud over vores egne aktiviteter. I første led kommer vores adfærdskodeks for erhvervslivet, mens vores sikkerhedskoncept i efterfølgende led forbedrer kundernes sikkerhedsydelse.

Mål for 2023:

 • At sigte mod 100 arbejdsmiljørapporter (sammenlignet med i alt 45 i 2022), helst med fokus på risikoobservationer.
 • At stræbe efter nul Lost Time Injuries (LTI) (Leksand: 0 i 2022, Jokipii: 1 i 2022).

PRODUKTER OG INNOVATION

I vores produktudvikling sigter vi løbende mod langtidsholdbare produkter af høj kvalitet sammen med forbedring af miljømæssige og bæredygtige aspekter. Dette omfatter brug af genbrugsmaterialer og anvendelse af designstrategier for bæredygtighed, såsom at reducere antallet af involverede dele. Desuden optimerer vi vores emballage ved nøje at overveje valg og mængde af emballagemateriale samt reduktion af mærkning. Vi implementerer også raffinerede produktionsforanstaltninger for at minimere spild og optimere materiale- og vandforbruget.

Mål for 2023:

 • Konceptualisering af 10 handske- og 5 skomodeller med stort bæredygtighedsfokus.
 • Lanceringen af disse modeller er planlagt fra 2023 til 2025.

AFFALDSHÅNDTERING

Hos Ejendals designer og udvikler vi alle vores produkter og processer under hensyntagen til affaldsminimering. Derudover sigter vi mod at øge andelen af genanvendeligt affald. I Jokipii har vi forbedret procedurerne i affaldssorteringen ved at indføre yderligere fraktioner.

Mål for 2023:

 • At opnå et samlet spild på mindre end 175 kg pr. MSEK (sammenlignet med 181 kg pr. MSEK i 2022).

ETIK (CSR)

I 2022 modtog alle Ejendals medarbejdere undervisning i vores adfærdskodeks (CoC). Vi sikrer, at vores samarbejdspartnere overholder etiske krav gennem en separat CoC for Business, der udtrykkeligt beskriver deres ansvar, herunder CSR-forhold. Vores mekanisme for manglende overholdelse (whistleblower-ordning) er også til ekstern brug.

Mål for 2023:

 • At gennemføre årlige medarbejderkurser om CoC.
 • At sigte mod, at 100 % af de direkte produktleverandører underskriver CoC.
 • At sigte efter, at 85 % af leverandørerne gennemgår tredjeparts CSR-audits

DRIVHUSGASSER

Vores CO2-udledning for Scope 1 og 2 beregnes i overensstemmelse med GHG-protokollen. Fra 2023 vil vi foretage en grundig gennemgang af CO2-udledninger, relateret til transport og materialer.

Vores udledninger fra firmabiler omfatter Norden og Tyskland, og vores bilpolitik favoriserer i høj grad elbiler.

Mål for 2023:

 • Løbende optimering af vores GHG-udledninger, Scope 1 og 2.
 • At identificere yderligere forbedringsmuligheder inden for vores værdikæde. I øjeblikket er vores mål at reducere lufttransport til mindre end 0,2 % af omsætningen (sammenlignet med 0,32 % i 2022).

ENERGI

Vi er stolte af at bruge 100 % vedvarende elektricitet både i Leksand og Jokipii. Vores løbende indsats for energioptimering omfatter initiativer som overgang til LED-belysning og forbedring af varme- og isoleringssystemer. I Jokipii har vi installeret et solpanelsystem med en kapacitet på over 400 MWh/år siden 2021.

Mål for 2023:

 • At begrænse elforbruget til under 1500 kWh pr. MSEK.
 • At reducere energiforbruget til opvarmning til under 1500 kWh pr. MSEK med et samlet energiforbrugsmål på under 3000 kWh pr. MSEK.

CERTIFIKATER

Ejendals AB & Ejendals Suomi Oy har ISO 9001-, 14001- og 45001-certifikater
Bæredygtighedsvurdering: modtog en sølvmedalje fra EcoVadis 2022
Produktcertifikat EU Ecolabel for sikkerhedssko
Produktcertifikat OEKO-TEX ® for beskyttelseshandsker
Leather Working Group, LWG-certificerede sko og handsker

       Ecolabel_logo_v5.png      lwg.png