Gå til indhold

Erklæring om bæredygtighed

Bæredygtighed er en naturlig og vigtig del af vores forretning. Vi tror på en langsigtet forretningstilgang og en kontinuerlig reduktion af den miljøpåvirkning, vi har på vores planet. Som leverandør af personlige værnemidler (PPE) ønsker Ejendals at være førende inden for sundhed og sikkerhed for alle mennesker i vores forretning og i hele vores forsyningskæde. Derudover vil vores produkttilbud hjælpe vores kunder med at forbedre deres sikkerhedsniveauer og beskytte deres medarbejderes hænder og fødder.

Der blev taget et nyt forbedringsskridt i løbet af 2021, da vi udførte en materialeanalyse af bæredygtighed, baseret på interessentdialoger og analyser af værdikæden, hvilket resulterede i udvælgelsen af emner og deres mål, der præsenteres her.

Vi har udvalgt og besluttet at fokusere på følgende FN-mål for bæredygtig udvikling.

un-3.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

SIKKERHED 

Sikkerhed er et sandt nøgleord for os. Vores arbejdspladser holdes sikre gennem proaktivt arbejde, f.eks. risikovurderinger og sikkerhedsinspektioner. Vi følger op på risikoobservationer og hændelser lige fra farlige situationer til Lost Time Injuries (LTI'er).
Vores principper rækker også ud over vores egne aktiviteter. I første led kommer vores adfærdskodeks for erhvervslivet, mens vores sikkerhedskoncept i efterfølgende led forbedrer kundernes sikkerhedsydelse.

Mål 2022:
Øge rapporteringen af hændelser gennem digitalt værktøj
Nul LTI'er både i virksomhederne i Leksand og Jokipii
(2021: Leksand=0, Jokipii=1)

PRODUKTER OG INNOVATION

I vores produktudvikling sigter vi løbende mod langtidsholdbare produkter af høj kvalitet sammen med forbedring af miljømæssige og bæredygtige aspekter.

  • Brug af genbrugsmaterialer og design til bæredygtighed ved f.eks. at reducere antallet af dele.
  • Optimeret emballage (valg og mængde af emballagemateriale, reduktion af mærkning).
  • Finjusterede produktionsforanstaltninger for at reducere affalds- og materiale-/vandforbruget.

Mål 2022:
Konceptualisering af 10 handske- og 5 skomodeller med bæredygtighedsfokus, der lanceres i 2023-2025

ETIK (CSR)

Alle medarbejdere hos Ejendals skal uddannes i vores adfærdskodeks (CoC), mens vores adfærdskodeks for erhvervslivet specificerer, hvad Ejendals forventer og kræver af vores samarbejdspartnere. I 2021 indførte vi en mekanisme for manglende overholdelse (whistleblower), også til ekstern brug, og præcisering af vores leverandørers yderligere ansvar for deres leverandører vedrørende disse vigtige forhold, det hele overvåget gennem CSR-audits.

Mål 2022:
95 % af medarbejderne er uddannet i adfærdskodeksen
100 % har underskrevet adfærdskodeksen for direkte produktleverandører
85 % af
leverandørerne er tredjeparts CSR revideret

DRIVHUSGASSER

Ejendals støtter Parisaftalen ved at halvere vores udledning af drivhusgasser inden 2030. Historiske data om CO2-udledninger er blevet genberegnet til GHG-protokollens standard, startende med Scope 1 og 2, der nu inkluderer vores udledninger fra firmabiler i hele Norden. Vores nye bilpolitik går stærkt ind for elbiler; vi har nu fem ladestandere i Leksand.

Mål 2022:
Yderligere optimere vores CHG-udledninger, Scope 1 og 2
For Scope 3 sigter vi mod lufttransport <0,2 %
(2021: 0,7%, stigning på grund af pandemi)

AFFALDSHÅNDTERING

Ejendals designer og udvikler alle vores produkter og processer under hensyntagen til affaldsminimering.
Derudover sigter vi mod at øge andelen af genanvendeligt affald.

Mål 2022:
Samlet affaldsmængde <
195 kg / MSEK

ENERGI

Vi bruger 100 % vedvarende elektricitet både i Leksand og Jokipii. Energioptimeringen af vores bygninger fortsætter, og i løbet af 2021 installerede vi et 400+ MWh/år solpanelsystem i Jokipii.Mål 2022:
Elektricitet <1850 kWh / MSEK
Energi <3700 kWh / MSEK

CERTIFIKATER

Ejendals AB & Ejendals Suomi Oy har ISO 9001-, 14001- og 45001-certifikater
Bæredygtighedsvurdering: modtog en sølvmedalje fra EcoVadis 2021
Produktcertifikat EU Ecolabel for sikkerhedssko
Produktcertifikat OEKO-TEX ® for beskyttelseshandsker

    csr.png   Ecolabel_logo_v5.png   OTS100_label_SE 14-214_en.png