Gå til indhold

Kerneværdier

Virksomhedens værdier er de adfærdsstandarder, som alle medarbejdere i organisationen stræber efter at efterleve hver dag.

KUNDEFOKUS


KUNDEORIENTERING

Kundeorientering er en tilgang til kunderelationer (interne eller eksterne kunder), hvor medarbejderne fokuserer på at hjælpe kunderne med at opfylde deres langsigtede behov og ønsker.

PROBLEMLØSNING

Løsning af problemer involverer både analytiske og kreative kompetencer. Det afhænger af problemet og rollen i organisationen, men de ekstra kompetencer, såsom kommunikation, overtalelse og forhandling, er vigtige for at finde løsninger på problemer, der involverer mennesker.

MULTITASKING

Medarbejdere, der har en række kompetencer eller viden til at arbejde på flere forskellige projekter, som måske eller måske ikke er en del af medarbejderens tekniske jobbeskrivelse. Medarbejderen er i stand til at vikariere for fraværende medarbejdere og er fleksibel, så vi som virksomhed kan yde den bedst mulige service til kunderne.

KUNDEFOKUS

Vi værdsætter proaktivitet og lydhørhed over for vores kunders behov, og vi stræber efter at skabe værdi gennem højtydende og innovative løsninger.

 

RESPEKT


MOD TIL AT SIGE DIN MENING

Selv om nogle mennesker ikke siger deres mening, taler andre uden at vise hensyn. Det ideelle er, hvis medarbejderen deltager aktivt og engageret i beslutningsprocessen. Samler alle fakta, danner sig en mening, taler godt for sig. Men når beslutningen er taget, kunne komme videre, velvidende om, at hans/hendes mening blev hørt.

TAG ANSVAR FOR DIT EGET ARBEJDE

Medarbejdere med ansvar udviser vilje til ikke blot at sikre, at arbejdet udføres, men påtager sig også ansvaret for resultaterne – gode som dårlige. De bebrejder ikke andre for fejl, og hvis de føler, at noget ikke er rigtigt, tager de initiativ og forsøger at forbedre situationen i stedet for bare at klage over det til andre medarbejdere.

PÅLIDELIG

Pålideligheden består i, i hvilket omfang man stoler på, at medarbejderen gør, hvad der forventes. For eksempel er en pålidelig medarbejder en, der møder på arbejde til tiden og er indstillet på at afslutte sit arbejde rettidigt. En pålidelig medarbejder gør det, han/hun siger, de vil.

RESPEKT FOR ANDRE

At vise respekt for nogen betyder, at du handler på en måde, der viser, at du bekymrer dig om deres følelser og velbefindende. At vise respekt for andre omfatter ting som at behandle folk med høflighed, du respekterer andre medarbejderes tid ved at komme til tiden og være forberedt, når der afholdes møder, du følger op på Ejendals regler og politikker, du blander dig ikke i andres ret til at se, tænke eller handle anderledes på tingene end dig, fordi du bekymrer dig om (respekterer) deres følelser og velbefindende.

SAMARBEJDE

Medarbejderen har en forståelse af, hvordan man samarbejder effektivt med andre mennesker på lige fod og i henhold til generelt fastlagte mål og målsætninger. Medarbejderne forstår, at kommunikation er en tovejsproces, som omfatter evnen til at lytte, men også modet til at give deres besyv med og ytre deres mening på en konstruktiv måde.

RESPEKT

For at vise respekt tager vi ansvar, viser tillid, handler med åbenhed og ærlighed og med "en forenet stemme" i alt, hvad vi gør.

 

STRÆBEN EFTER TOPKVALITET


PROAKTIV

Proaktiv adfærd refererer til forandringsorienteret og selvinitieret adfærd i situationerne. Proaktiv adfærd indebærer at handle forud for en fremtidig situation, snarere end blot at reagere. Det betyder at tage kontrol og få tingene til at ske i stedet for blot at tilpasse sig en situation eller vente på, at der sker noget. Proaktive medarbejdere behøver generelt ikke at blive bedt om at handle, og de kræver heller ikke detaljerede instruktioner.

FORPLIGTELSE TIL AT NÅ MÅLENE

I hvor høj grad en person er fast besluttet på at nå et ønsket (eller påkrævet) mål. Her er elementer, hvor du kan se, om medarbejderen er fast besluttet på at nå målene:
1. Valg: Mål fokuserer opmærksomheden og den direkte indsats på målrelevante aktiviteter og fjerner fokus fra handlinger, der ikke er relevante.
2. Indsats: Mål kan føre til en større indsats, for eksempel hvis man typisk producerer 4 emner i timen og har et mål om at producere 6, kan man arbejde mere intenst i retning af
målet, end man ellers ville.
3. Vedholdenhed: Hvis de forfølger et mål, bliver nogle mere tilbøjelige til at arbejde, hvis der er modgang.
4. Erkendelse: Mål kan få den enkelte til at udvikle og ændre sin adfærd.

LØBENDE FORBEDRINGER

Medarbejderen er fokuseret på at øge effektiviteten og/eller ydeevnen i en organisation for at opfylde dens politik og mål. Det er ikke begrænset til kvalitetsinitiativer. Forbedring af forretningsstrategi, forretningsresultater, kunde-, medarbejder- og leverandørrelationer kan være genstand for løbende forbedringer. Kort sagt betyder det "at blive bedre hele tiden".

MULIGHEDER FOR ANDRES SUCCES

Brian Tracy forklarede det bedst, da han sagde: "Succesrige mennesker er altid på udkig efter muligheder for at hjælpe andre." Mennesker, der ikke har succes, spørger altid: "Hvad får jeg ud af det?" Medarbejdere kan hjælpe hinanden med at få succes for eksempel ved at dele deres netværk, vise hvor meget de sætter pris på andre medarbejdere og den indsats, de yder, give ærlig og åben feedback på en konstruktiv og opløftende måde eller blot dele deres viden med andre medarbejdere.

MOD TIL AT PRØVE NOGET NYT

Har medarbejderen modet til at bryde de gamle traditioner? Er medarbejderen ivrig efter at lære nye ting? Kommer medarbejderen ud af sin komfortzone for at prøve noget nyt?

STRÆBEN EFTER TOPKVALITET

Det ligger i vores DNA. Vi finder løsninger, der gør det umulige, muligt.


LANGSIGTET


EVNEN TIL AT NÅ MÅL

Forstår virksomhedens vision, værdier og kultur og udvikler mål med disse for øje. Justerer realistisk prioriteterne for mål, efterhånden som arbejdssituationerne ændrer sig. Rykker mod målene med energi, entusiasme, drive og fokus. Udvikler kompetencer, der vil hjælpe ham/hende med at nå målene.

VILLIGHED TIL AT UDVIKLE SIG

Et ønske om at lære nye ting og forbedre sig selv og virksomheden. Individuelt niveau betyder, at en person ønsker at være mere kvalificeret og opdateret i forhold til ændringer og tendenser inden for deres faglige område. De har også et ønske om og en passion for at forbedre deres eget arbejde, arbejdsmetoder og organisationsprocesser på en måde, der viser sig at være mere effektiv.

HOLISTISK PERSPEKTIV

Medarbejderen kan se det store billede inden for planlægning og problemløsning. De ønsker at opfatte, forstå konteksten og strukturen i ting, specificere og forstå dens mekanismer og underliggende relationer.

FLEKSIBILITET

Fleksibilitet på arbejdspladsen handler om at tilpasse sig til skiftende situationer og miljøer på en vellykket måde. Et arbejdsmiljø forandrer sig hele tiden, så du skal være i stand til at kunne ændre din jobrolle, dine ansvarsområder og finde nye løsninger. Arbejdstagere med en orientering mod fleksibilitet siger aldrig: "Det er ikke mit job" eller "Skal jeg virkelig"?, når de bliver bedt om at påtage sig en ny opgave.

Fleksible medarbejdere ændrer deres tilgang til opgaver baseret på interessenternes præferencer og de unikke krav i hver enkelt situation.

For arbejdsgivere betyder det at have medarbejdere, der er villige til at gå uden for deres jobbeskrivelse, at de kan opnå mere med arbejdstagere, der er i stand til at påtage sig mere ansvar, udføre forskellige opgaver og gøre mere på arbejdspladsen. Fleksible medarbejdere er villige til at gøre en ekstra indsats for at
få opgaverne løst eller få udført jobbet.

LANGSIGTET

Vi er en familieejet virksomhed med et langsigtet og bæredygtigt fokus. Det afspejles i vores strategier, investeringer og adfærd for at skabe en virksomhed i verdensklasse for fremtidige generationer.