Forretningsidé, vision og mission

Ejendals' forretningsidé, vision og mission er en stor del af vores identitet. Vores forretningsidé beskriver målet for vores daglige aktiviteter. Vores vision og mission er en opsummering af vores langsigtede mål.

Forretningsidé
Vores mission er at være en drivkraft for innovation, da Ejendals leverer kvalitet og viden, som til gengæld øger slutbrugernes sikkerhed. Det gør vi ved at levere verdens bedste beskyttelsesprodukter til hænder og fødder samt ved at formidle viden om hånd- og fodbeskyttelse i henhold til vores sikkerhedskoncept. Vi ønsker at bidrage til kundernes lønsomhed

Vision
Vores vision er at skabe en mere sikker dag uden hånd- og fodskader til gavn for det enkelte menneske, virksomhederne og samfundet.

Mission
Vi leverer beskyttelse, komfort og lønsomme løsninger til vores kunder. Vi arbejder på lang sigt med produktudvikling, fremstilling, salg og markedsføring af hånd- og fodbeskyttelse.