Miljøtiltag

Vi ønsker, at de kommende generationer skal kunne leve i en god verden. Derfor vil vi begrænse vores miljøpåvirkning. Vi bliver hele tiden bedre, men vi er langt fra færdige.

Det gør vi nu

  • Vi stiller miljøkrav til dem, der leverer produkter, emballage og serviceydelser til os.
  • Kemikalier findes overalt i vores omverden. Ved fremstilling af vores produkter tilstræber vi at mindske antallet af kemikalier eller at anvende det alternativ, som er bedst for miljøet.
  • Vores laboratorier og laboratoriemedarbejdere er vigtige for vores miljøarbejde. Uden dem ville vi ikke have tilstrækkelig viden om indholdet i de produkter, vi sender ud på markedet.
  • Ved at fremstille handsker og sko i høj kvalitet, undgår vi unødig slitage og bortskaffelse af affald.
  • Vi fragter så meget vi kan med skibs- og jernbanetransport. En containerterminal i nærheden af vores hovedkontor i Leksand gør os i stand til at modtage fragt effektivt og koordinere transporten med lokale virksomheder.
  • Vi minimerer affald og genanvender materialer. Vi er opført i FTI (det tidligere REPA-register). Det betyder at vi genanvender emballage, når det er muligt.
  • Vi er certificeret i henhold til miljøledelsessystemet ISO 14001.