Socialt ansvar

Corporate social responsibility (CSR) falder os helt naturligt. Ejendals tager hensyn til de langsigtede resultater af vores handlinger. Det involverer alt fra produkternes kvalitet til den måde, vi behandler kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere på.

Tager ansvar
Ved altid at tage bevidste beslutninger om alt, vi gør, har resulteret i lange og givtige relationer. Vi ser vores lange relationer som et bevis på, at vi tager ansvar for vores handlinger. For at sikre, at alle vores samarbejdspartnere gør det samme, har vi udarbejdet en social adfærdskodeks, som vi følger.

Kort om vores adfærdskodeks

• Ingen, som arbejder med vores produkter, må nægtes sine grundlæggende menneskelige rettigheder.

• Ingen, som arbejder med vores produkter, må tage fysisk eller psykisk skade.

• Ingen børn må være involverede i arbejdet med vores produkter - vi følger FN's Konvention om Barnets Rettigheder.

 

Kontrol med forhold på fabrikkerne
Vi kontrollerer produktionen af vores produkter for at sikre, at brud på vores adfærdskodeks er så få som muligt. Desuden besøger vi regelmæssigt de fabrikker, vi arbejder sammen med, og vi har også vores egne lokale tilsynsførende. Af og til ansætter vi uafhængig parter til at udføre inspektioner.

Hvis der skulle være en mangel, handler vi øjeblikkeligt for at rette op på situationen. Finder vi, at kravene i vores adfærdskodeks ikke efterleves og ønskede forbedringer udebliver, afbryder vi samarbejdet. Vi mener også, at det er vigtigt at vise respekt for traditioner, skikke og praksis i produktionslandene, og det kombinerer vi med vores krav.

Sikkerhed, ærlighed og omsorg
Sikkerhed, ærlighed og omsorg er vigtige principper for Ejendals. Alle, der arbejder sammen med os, skal føle og bemærke disse vejledende principper – i alle sammenhænge.