Gå til indhold

Love og forordninger

Ejendals overholder både alle lokale og internationale love og forordninger nøje. Vi er på markedet i lang tid fremover og handler derefter. Vi lever i lang tid med de beslutninger, vi tager i dag, og vi tillægger vores kvalitetsbevidsthed, vores respekt for menneskerettigheder og vores miljøhensyn stor værdi.

Forordning om personlige værnemidler

Ved personlige værnemidler forstås alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte medarbejderne mod en eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed eller sundhed under arbejdet, samt ethvert tilbehør, der tjener dette formål. Personlig sundhed og sikkerhed er fundamentale rettigheder, og mennesker fortjener et højt beskyttelsesniveau.
Udformning og fremstilling af personlige værnemidler er underlagt væsentlige krav til brugersikkerhed ved en EU-forordning (forordning om personlige værnemidler 2016/425) Der er forskellige former for EU-lovgivning. Forordninger fastlægger generelle regler, der kan overføres til national lovgivning i det enkelte medlemsland, hvis relevant. En forordning svarer til en national lov, men er gældende i alle EU-lande.
Forordningen om personlige værnemidler definerer lovgivningsmæssige forpligtelser, der sikrer, at forordningen giver den størst mulige beskyttelse mod farer på det europæiske marked. Forordningen fastlægger markedsbetingelserne og de grundlæggende sikkerhedskrav, som Forordningen om personlige værnemidler skal overholde for at få det obligatoriske CE-mærke.

REACH

REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances er navnet på en forordning fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. 

EU Ecolabel

EU Ecolabel er en europæisk miljømærkningsordning, som i Danmark går under navnet "Blomsten", der signalerer, at et produkt er miljøvenligt fremstillet, i overensstemmelse med de kriterier, som er fastlagt for mærket. Ecolabel-certificeringen tager hele produktets livscyklus i betragtning, dvs. der kigges på alt fra udvinding af råstoffer over produktion til brug og bortskaffelse af produktet. Mærkningen er anerkendt i hele Europa, den er valgfri og fremmer miljømæssig topkvalitet, man kan have tillid til. Et produkt med en Ecolabel betyder mindre affald, mindre forurening, og produkter, der er bedre for planeten.