ESD

Vores bekvemme og føjelige ESD-handsker fås i forskellige materialer, som fører statisk elektricitet væk.

Vi mennesker leder elektricitet særdeles godt. Statiske udladninger kan indebære alvorlige risici for ulykker, eksempelvis når letantændelige væsker og eksplosive gasser håndteres. I industrien kan følsom elektronik blive beskadiget eller tilmed blive ødelagt, hvis den monteres uden ESD-beskyttelse.

Alle, der arbejder med produktion eller vedligeholdelse af følsomt, elektronisk udstyr, skal beskyttes mod genstande med afgivelse af statisk elektricitet. Det gælder hele produktionsprocessen.

ESD betyder Electro Static Discharge. En ESD-handske skal opfylde strenge krav til evnen til at aflede statisk elektricitet.