Gå til indhold

Guide - Kemikaliebeskyttelseshandsker

Benyt altid vores kemikaliebeskyttelsesguide (med almindelige kemikalier og egnet handskemateriale) eller rådfør dig med vores salgskonsulenter for at finde en egnet handske til den relevante kemiske blanding.

Hvis du håndterer olier og kemikalier uden at beskytte hænderne, udsætter du dig ikke kun for hudskader, men også for skader på nervesystem og indre organer. Du kan også få hudirritationer, overfølsomhed eller ætsningsskader. Benyt altid vores kemikaliebeskyttelsesguide eller rådfør dig med vores salgskonsulenter.

Alle kemikaliebeskyttelseshandsker fra Ejendals er testet og godkendt i henhold til EN 374, kemiske risici og mikroorganisme-risici. Kemikaliebeskyttelseshandsker er beregnet til endagsbrug og nogle gange i kortere tid.

FORTÆL OS, HVILKEN HANDSKE DER PASSER TIL DINE BEHOV

Benyt altid vores kemikaliebeskyttelsesguide (med almindelige kemikalier og egnet handskemateriale), rådfør dig med vores salgskonsulenter, eller send en e-mail cs.support@ejendals.com, når du skal vælge handsker.

TÆNK PÅ DETTE, NÅR DU VÆLGER KEMIKALIEBESKYTTELSESHANDSKER

 • Et handskemateriale, som beskytter godt mod et bestemt kemikalie, kan beskytte meget dårligt mod andre kemikalier eller kemikalieblandinger.
 • Kemikaliebeskyttelseshandsker er normalt beregnet til endagsbrug. De må ikke genbruges.
 • En brugt handske er kontamineret af kemikalier, og der er risiko for, at huden bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer, når den håndteres.
 • Højere temperatur forkorter tiden for, at kemikalierne trænger igennem.
 • Tykkere materiale giver generelt længere gennembrydningstid (BTT).
 • Hos Ejendals angiver vi den effektive tykkelse af det kemiske beskyttelseslag med en stjerne* for handsker, der består af flere lag (for osv.). Det er den denne tykkelse, vi bruger i vores skøn af BTT til en bestemt kombination af handskemodel og kemikalie.
 • Når et kemikalie er absorberet, fortsætter det med at trænge gennem (permetere) beskyttelseshandsken.
 • Permeation gennem beskyttelseshandsken sker på molekylært niveau og er derfor ikke synligt for øjet.
 • Selv den bedste handske mister sine beskyttende egenskaber, hvis den bliver mekanisk beskadiget, og når kemikaliet er trængt gennem den.
 • Kemikalier, som er stærkt ætsende, kan beskadige handskematerialet gennem nedbrydning før angiven gennembrydningstid.

PERMEATION er en proces, hvor kemikalierne opløses i og passerer gennem handskemateriale på molekylært niveau.

PENETRATION medfører, at kemikalierne flyder gennem huller og defekter i handskematerialet.

DEGRADATION er en forringelse af handskematerialets fysiske modstand, forvoldt af kemisk påvirkning.

UVENTEDE EFFEKTER KAN OPSTÅ NÅR KEMIKALIER BLANDES

To kemikalier med kendte egenskaber kan give uventede effekter, når de blandes. Derfor er det i princippet umuligt at teste alle tænkelige kemikaliekombinationer, da antallet er meget stort. Der er modeller, der kan benyttes til beregning af kombinationseffekter ud fra viden om de indgående kemikalier. De bygger dog på, at der skal være data, og at virkningsmekanismen er den samme for de indgående kemikalier. Modellerne kan altså kun anvendes til grupper af kemikalier, som virker på en lignende måde – ikke for den komplekse blanding, som vi er udsat for i virkeligheden.

GENNEMBRYDNINGSTIDER (BTT) FOR NOGLE ALMINDELIGE KEMIKALIER

Gennembrydningstiden (BTT) er tiden det forventes at tage for et kemikalie at passere gennem et materiale (permeation). Gennembrydningstiden afhænger først og fremmest af materialet og dernæst af tykkelsen og andre faktorer. Alle tal gælder for fuldstændig kontakt med kemikalierne ved stuetemperatur, og skal justeres for de faktiske omstændigheder og øvrige risici. Gennembrydningstiden i denne kemikaliebeskyttelsesguide består af data fra laboratorietest og vores interne database. Gennembrydningstiderne beregnes på basis af en tilpasset kurve for eksperimentelle værdier og afrundet nedad til den nærmeste EN 374-klasse (og to yderligere niveauer, 0-5 min.), hvilket kan være nyttig, når du vælger handsker til meget korte arbejdsopgaver.

Gennembrydningstid

YDERLIGERE VEJLEDNING

For at kunne anbefale de korrekte beskyttelseshandsker har vi brug for følgende information:

 • Hvilke kemikalier håndteres? Vedhæft deres sikkerhedsdatablade (SDS).
 • På hvilken måde håndteres disse? Beskriv venligst arbejdet, varigheden og niveauet af forventet eksponering.

Send den udfyldt Excel-ark + SDS til cs.support@ejendals.com

KEMIKALIEBESKYTTELSE

LÆS MERE OM KEMIKALIEBESKYTTELSES HANDSKER

Se handsker

KONTAKT OS

Kontakt en af vores salgskonsulenter og få hjælp til at finde en egnet handske til beskyttelse mod den relevante kemikalieblanding.

Til kontakter

GARANTIBEGRÆNSNINGER OG BRUG AF ANSVARSFRASKRIVELSE

Disse oplysninger gives udelukkende som en hjælp til at evaluere vores handsker ved slutbrugernes specifikke anvendelse. De angivne oplysninger afspejler handskematerialernes ydelse under nøje kontrollerede forhold. Ejendals AB påtager sig ingen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med vejledningsoplysninger om handsker. Det er kundens og/eller brugerens ansvar at fastsætte toksicitetsniveauet for de materialer, der skal håndteres, og at vælge den rette handske, der er egnet til en specifik anvendelse.