Siirry sisältöön

Älä anna liian pehmeiden turvajalkineiden houkutella

Älä anna pehmeiltä tuntuvien turvajalkineiden houkutella. Ne eivät todennäköisesti ole paras vaihtoehto kehollesi.

Monet ihmiset olettavat, että kaikki turvajalkineet ovat samanlaisia, ja tärkeintä on käyttää niitä. Fyysiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että kehomme tarvitsevat erilaista tukea ja suojaa tekemästämme työstä riippuen. Siksi on ratkaisevan tärkeää löytää paras turvajalkine ja pohja, joka edistää terveyttäsi ja mukavuuttasi työn aikana.

Sen lisäksi, että turvajalkineet suojaavat jalkavammoilta, niiden tulisi myös auttaa vähentämään polvi- ja selkävaivojen riskiä, jotka ovat suurin syy työperäisiin poissaoloihin länsimaissa.

Jotta voidaan löytää oikea suoja jalka- ja selkävaivojen ehkäisemiseksi, on ehdottoman tärkeä ymmärtää, miten erilaiset työtehtävät voivat vaikuttaa kehoon. Siksi JALAS palkkasi Myontecin, terveydenhuoltoteknologian yrityksen, joka valmistaa älyvaatteita lihaskuormitusmittauksiin, tutkimaan näitä vaikutuksia. 

Tässä artikkelissa esitetään olennaiset näkökohdat jalka- ja selkäongelmien ehkäisemiseksi lihaskuormitustutkimusten perusteella. Tällaiset tutkimukset edistävät tuotekehitystämme osoittamalla, miten koehenkilöiden lihakset reagoivat erilaisiin tehtäviin.

Myontec suunnitteli ja suoritti tutkimukset, joihin kuuluivat kiinteä ympäristö ja satunnainen järjestys, toistot ja tehtävien ajoitus. Koehenkilöiden pienestä määrästä huolimatta tutkimukset olivat objektiivisia, koska ne paljastivat järjestelmällisiä kehityspiirteitä, jotka voidaan selittää biomekaniikalla ja työfysiologialla. Myontec tulkitsi myös tutkimustuloksia.

Ennen kuin syvennymme tutkimustuloksiin, käyttäkäämme pieni hetki tutustuaksemme jalkalihastemme toimintaan.

Legs.jpgNäin jalkalihakset toimivat

Erilaiset työt aktivoivat eri jalkalihaksia. Säärten ja jalkaterien pienillä lihaksilla on ratkaiseva rooli tasapainon ylläpitämisessä, jalkaterän kiertymisen estämisessä ja vakaan kävelyn varmistamisessa. Samalla suuremmat jalkalihakset kantavat kuorman ja vievät askeleita eteenpäin, mikä tekee niistä erityisen tärkeät raskaiden kuormien kanssa työskenneltäessä.
Hyvän terveyden ylläpitäminen edellyttää kaikkien lihasryhmien tasapainoista aktivointia.

Liittyykö seisomiseen ja kävelemiseen riskejä?

Turvajalkineiden käyttäjät viettävät tavallisesti työpäivänsä paikallaan seisten, tehden pieniä liikkeitä seistessään ja kävellen lyhyitä matkoja kuormien kanssa tai ilman. Vaikka seisominen ja kävely eivät ehkä kuulosta haitallisilta, nämä yleiset liikkeet johtavat kuitenkin usein merkittäviin ongelmiin.

Jalkateriä ja sääriä kutsutaan yleisesti alaraajoiksi. Huomionarvoista on, että noin 16 prosenttia Euroopan työssäkäyvästä väestöstä ilmoittaa kärsivänsä työperäisistä kivuista tällä alueella.

Rakennustyöläisillä alaraajakipu yhdistetään erityisesti paikallaan seisomiseen ja dynaamiseen seisomiseen pieniä liikkeitä tehden ilman säännöllistä kävelyä. Pitkäaikainen seisominen voi johtaa veren kerääntymiseen jalkoihin, lisääntyneeseen paineeseen suonissa, yleiseen lihasväsymykseen, tuki- ja liikuntaelinten jäykkyyteen sekä alaselkäkipuun.

Runsas kävely kovilla pinnoilla ja tikkaiden tai portaiden kiipeäminen ovat mahdollisia polvivaivojen riskitekijöitä ja lisäävät nivelrikon kehittymisen riskiä sekä lonkissa että polvissa. Monet alaraajaongelmat heijastavat myös alaselän lihasten oireita. Yksi lihaskuormitustutkimuksen kysymyksistä oli, voidaanko nämä ongelmat ehkäistä oikeilla turvajalkineilla.

Miten Myontec suoritti tutkimukset

Tutkimushypoteesina oli, että aktiviteetin mukaan tarvitaan erityyppisiä turvajalkineita, jotka eivät ole vain pehmeitä ja mukavia vaan tarjoavat myös vakautta kehon tukemiseksi ja vammojen ehkäisemiseksi.

Testit suoritti tutkimusyritys Myontec. Tutkimuksessa koehenkilöitä pyydettiin suorittamaan seitsemän erityyppistä tehtävää, jotka simuloivat yleisiä työtilanteita. Heidän lihasryhmiensä sähköistä aktiivisuutta mitattiin vaatteisiin kiinnitettyjen älyantureiden avulla (tutkimus tunnetaan nimellä elektromyografia). Anturit antoivat tietoa säärten ylä- ja alaosan lihaskuormituksesta sekä sykkeestä. Tehtävät suoritettiin käyttämällä uusia JALAS ® TIO ‑malliston turvajalkineita, joissa on pehmeä ja hyvin vakaa pohja, sekä toista jalkinetta, joka on vain pehmeä. JALAS ® TIO ‑pohja koostuu kolmesta ainutlaatuisesta kerroksesta, jotka takaavat vakauden, pehmeyden ja hyvän pidon.

Lihastoiminta 

Tutkimuksen aikana koehenkilöiden lihasryhmien sähköistä aktiivisuutta mitattiin elektromyografialla eli lihassähkökäyrällä. Aktiivisuuden mittaamiseen käytettiin älyantureita, jotka kiinnitettiin koehenkilöiden vaatteisiin. Anturit antoivat tietoa kuormituksesta ja kuormituksen jakautumisesta eri lihasryhmien välillä seitsemän eri työtehtävän aikana. Tietoja kerättiin säärten ylä- ja alaosan lihasten rasituksesta sekä sykkeestä.

Tehtävät suoritettiin kahdella erityyppisellä jalkineella: jalkineella, jossa on vähemmän vakauttava ja erittäin pehmeä pohja, ja uudella TIO-jalkineella, jossa on pehmeä ja hyvin vakaa pohja.

JALAS TIO -tutkimustulokset

Testitulokset osoittavat, että pehmeä ja vakaa TIO-pohja tukee tehokkaasti jalkaterää, jolloin kuormitus on yhtä suuri ylemmissä ja alemmissa lihaksissa. Tämä auttaa ehkäisemään lihasten ylikuormittumista ja sen myötä pitkäaikaista kipua tai lihasväsymystä.
TIO-jalkine, jossa on hyvin vakaa ja pehmeä pohja, aktivoi sekä pienet että suuret lihasryhmät. 

Pehmeän jalkineen tulokset

Kun testissä käytettiin jalkinetta, jossa oli vähemmän vakaa pehmeä pohja, säärilihakset ja jalkaterän pienet lihakset aktivoituivat. Tämä osoittaa, että jos pohja on vain pehmeä, alempien säärilihasten on työskenneltävä kovemmin tasapainon ylläpitämiseksi, mikä johtaa ylikuormitukseen ja mahdolliseen lihasväsymykseen ja kipuun ajan myötä. 

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmiskeho tarvitsee kuormituksen ja käyttöympäristön mukaan erityyppisiä jalkineita hyvän terveyden ja lihasten aktiivisuuden ylläpitämiseksi. Vaikka erittäin pehmeät jalkineet sopivat vapaa-aikaan ja urheiluun, työssä tarvitaan pehmeyden ja vakauden yhdistelmä kivun ja lihasväsymyksen välttämiseksi.

JALAS TIO ehkäisee jalka- ja selkävammoja

TIO-jalkineessa on käytetty täysin uutta teknologiaa. Se on pehmeä, vakaa ja erittäin hyvin hengittävä turvajalkine, joka tuntuu mukavalta koko pitkän työpäivän ajan. Pehmeä ja iskuja vaimentava TIO (Three in one) ‑pohja auttaa ehkäisemään jalkojen ja selän pitkäaikaisia vaurioita. Uuden Three in One (TIO) ‑teknologian on kehittänyt JALAS.

JALAS esittelee ylpeänä TIO-pohjan!

Valkoinen kerros – vakautta selän ja polvien suojaamiseksi

  • Suuri tiheys parantaa vakautta.
  • Korkeammat reunat antavat lisää vakautta.
  • Estää jalkaterän kiertymisen.

Keltainen kerros – pehmeä ja mukava

  • JALAS ® ComSoft Air™ -materiaali.
  • Pienet ilmakuplat tekevät pohjasta erittäin pehmeän ja kestävän.
  • Iskuja vaimentava vuori selän, polvien ja jalkojen suojaamiseksi.
  • Pohjan muoto mahdollistaa pehmeät, energiset askeleet.

Musta kerros – erinomainen pito

  • Pienet ilmakuplat muodostavat ”imukuppeja”, jotka takaavat erittäin hyvän pidon liukkailla, märillä ja öljyisillä pinnoilla.
  • Erittäin kestävä ja erinomaisen pitävä myös kuluneena.

JALAS TIO -turvajalkineet

Vakaat ja pehmeät turvajalkineet ainutlaatuisen kolmikerroksisen pohjan ansiosta. JALAS® COMSOFT AIR ‑materiaalin pienet ilmakuplat tekevät jalkineesta täydellisen pehmeän ja pitävän. Kun kävelet, kävelet todellakin ilmassa!

Tutustu mallistoon