Siirry sisältöön

JALAS ja Rester Oy kierrättävät turvajalkineita tekstiilikuiduksi

Kierrätysteollisuus on jo pitkään yrittänyt ratkaista sen, miten tekstiilijäte voitaisiin kierrättää takaisin kuiduiksi. Turvajalkineiden valmistaja JALAS on nyt onnistunut kierrättämään turvajalkineiden päälliset takaisin käyttökelpoiseksi tekstiilikuiduksi. Tämä on ainutlaatuinen kehitysaskel kestävien innovaatioiden alalla.

Kierrätyskokeilu tehtiin yhteistyössä suomalaisen Rester Oy:n kanssa, joka tarjoaa tekstiilien kierrätysratkaisuja. Käytöstä poistetut tekstiilit muunnetaan Resterin omalla tehtaalla mekaanisella prosessilla takaisin tekstiilikuiduksi eli uusien tekstiilituotteiden raaka-aineeksi.

Rester lähti innokkaasti mukaan pilottikokeiluun haasteista huolimatta: turvajalkineiden rakenne ja niissä käytetyt tekstiilit tekevät jalkineista vaikeasti kierrätettävät, eikä Suomesta löytynyt ennakkotapausta alalta.

Turvajalkineiden kierrättämisen haasteet

Arkisten jalkineiden (muiden kuin turvajalkineiden) käyttöiän pidentämiseen on monia vaihtoehtoja. Käytetyt jalkineet voidaan myydä eteenpäin, korjata tai uudistaa vaihtamalla niihin uudet päälliset tai pohjat.

Turvajalkineiden osalta mahdollisuudet ovat rajallisemmat, koska turvajalkineet ovat sertifioituja suojaimia. Käyttäjän on vaihdettava jalkineita säännöllisesti, jotta niiden suojaominaisuudet eivät heikkene.

Hauska fakta

Osa Rester Oy:n työntekijöistä käytti Exalter-jalkineita. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun he kierrättivät jotakin, mitä heillä oli yllään.

Pilottikokeilu

JALAS päätti tehdä pilottikokeilun, jossa kerättiin Suomen-tehtaalta syntyvää tuotantojätettä sekä ylijäämäkankaita kierrätettäviksi Resterin tehtaalla. Kokeilun tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko käytettyjen turvajalkineiden päälliset kierrättää takaisin tekstiilikuiduksi.

Onnistunut kokeilu

Kokeilu oli menestys: JALAS-tehtaan henkilökunta seurasi, kun turvajalkineiden valmistusprosessista syntyneet jätteet ja ylijäämäkankaat muutettiin käyttökelpoiseksi tekstiilikuiduksi.
Lisäksi kierrätys tapahtui vain 300 kilometrin päässä JALAS-tehtaalta. Tämä piti kuljetuksen ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä.
Kokeilu on osa JALAS-yrityksen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään varmistamaan, että yrityksessä edistetään kestävän kehityksen ohjelmaa.
Seuraavaksi on selvitettävä, millaiseen jatkokäyttöön kuitumateriaali sopii. Pilottikokeilu on askel kohti kestävää kehitystä, joka vähentää maapallon kuormitusta ja säästää luonnonvaroja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lisäarvon luominen jätteistä voi olla osa kannattavaa liiketoimintasuunnitelmaa.

On hienoa olla edelläkävijäyritys, joka tutkii mahdollisuuksia kierrättää käytöstä poistettuja turvajalkineita, sanoo Jokipiin JALAS-tehtaan innovaatio- ja tutkimusasiantuntija Aino Aarnio-Juurinen.

Kestävää kehitystä koskeva julistus

Kestävä kehitys on luonnollinen ja tärkeä osa liiketoimintaamme. Suosimme pitkän aikavälin lähestymistapaa liiketoimintaan ja toiminnastamme maapallolle aiheutuvien haittavaikutusten jatkuvaa vähentämistä.

Lue lisää