Siirry sisältöön

Staattisen sähkön turvallinen käsittely – ESD-suojakäsineet

100 volttia voi vaurioittaa herkkiä elektroniikkalaitteita. Staattisen sähkön muodostumista ei voida estää kokonaan, mutta sitä voidaan vähentää ESD-suojakäsineillä.

MITÄ ON STAATTINEN SÄHKÖ?

Staattista sähköä muodostuu, kun kaksi pintaa on kosketuksissa toisiinsa, kun niitä hierotaan toisiinsa tai kun ne erotetaan toisistaan. Elektronit siirtyvät yhdeltä pinnalta toiselle, varauksiin syntyy epätasapaino ja pintojen välille muodostuu staattista sähköä.
Muovin kaltaisilla eristemateriaaleilla on kyky varastoida varauksia, ja kun eriste on kosketuksissa johteeseen, kuten metalliin, ylimääräinen varaus voidaan neutraloida. Kun tämä tapahtuu, syntyy kipinä tai sähköisku eli sähköstaattinen purkaus.

MISSÄ TILANTEISSA STAATTISTA SÄHKÖÄ ESIINTYY?

Käytännössä kaikessa toiminnassa voi muodostua staattista sähköä.

100 VOLTTIA VOI VAURIOITTAA HERKKIÄ ELEKTRONIIKKALAITTEITA

Sähköstaattisen purkauksen voima voi olla tuhansia voltteja. Tämä ei ole ihmisille haitallista alhaisen jännitteen vuoksi. Kun me tunnemme purkauksen, sen voimakkuus on 3 000–4 000 volttia.
Elektroniikkalaitteet ovat hyvin herkkiä purkauksille, ja ne voivat vahingoittua 100 volttia ylittävässä tai sitä alhaisemmassakin jännitteessä.

1 500 VOLTTIA VOI SYTYTTÄÄ RÄJÄHTEITÄ

Liuottimien kaasujen sytyttämiseen tarvittava purkausmäärä on uskomattoman pieni. Se on itse asiassa niin alhainen, että kipinöitä aiheuttavat purkaukset eivät ole ihmisten havaittavissa.

STAATTISEN SÄHKÖN POISTAMINEN ON TÄRKEÄÄ

Niillä toimialoilla, joilla staattinen sähkö on ongelma, on tärkeä käyttää käsineitä, joissa on sähköä johtavia ominaisuuksia. Sähköä johtavat käsineet mahdollistavat sähkövarausten hallitun virtauksen.
Staattisen sähkön muodostumista ei voida estää kokonaan, mutta sitä voidaan vähentää oikeilla tuotteilla.

ESD LAITTEIDEN SUOJAAMISEKSI

Sähköstaattinen purkaus (ESD)

ESD-hyväksytyt käsineet ovat välttämättömät monilla toimialoilla ja monissa työtilanteissa. Ne estävät herkkien elektronisten komponenttien vahingoittumisen. On myös tärkeää käyttää ESD-hyväksyttyjä sukkia, jalkineita ja muita työvaatteita.

Elektroniikkalaitteet saattavat vahingoittua jo hyvin pienissä purkauksissa (jopa 100 voltissa).

ATEX IHMISTEN SUOJAAMISEKSI

Räjähdysten esto (ATEX)

ATEX-hyväksyttyjä käsineitä tarvitaan räjähdysherkiksi luokitelluissa ympäristöissä estämään sähköstaattiset purkaukset, jotka saattavat sytyttää räjähtäviä materiaaleja, mikä puolestaan voisi aiheuttaa vaaraa ihmisille.

Räjähdyksen voi sytyttää pienikin jännite (niinkin alhainen kuin 1 500 volttia).

ESD-jalkineet ja -käsineet

TEGERA-suojakäsineet tarjoavat yhden markkinoiden laajimmista ESD- ja ATEX-suojakäsinevalikoimista. Yli 130 JALAS-jalkinemallissa on ESD-suoja. Tämä tekee niistä luotettavan valinnan ammattilaisille, jotka tarvitsevat suojaa sähköstaattiselta purkaukselta työympäristössään.

ESD- JA ATEX-KÄSINEIDEN TESTAUS JA SERTIFIOINTI

ESD- ja ATEX-ympäristöissä käytettävät käsineet on suunniteltava siten, etteivät ne muodosta tai varastoi staattista sähköä.

ESD-KÄSINEET

Jotta voidaan varmistaa, ettei sähköstaattinen purkaus vahingoita herkkiä elektroniikkalaitteita, ESD-hyväksytyt käsineet tulee testata standardin IEC 61340-5-1 mukaisesti. Käsineiden vastuksen on oltava alle 1 x 109 Ω (1 GΩ).

Tärkeä osa tätä testiä on varmistaa, etteivät käsineet kerää yli 100 voltin sähköstaattista varausta.

Picture11.jpgATEX-KÄSINEET

Jotta henkilöturvallisuus voidaan varmistaa alueilla, joilla räjähtävien ja syttyvien materiaalien käsittelyyn liittyy riskejä, ATEX-hyväksytyt käsineet on testattava standardin EN16350 mukaisesti. Käsineiden vastuksen on oltava alle 1 x 108 Ω (0,1 GΩ).

ATEX-ympäristöissä pienjännitteen kertyminen ei ole merkityksellistä, ja siksi sitä ei testata.