Siirry sisältöön

Turvallisuus on työmaapäällikön käsissä

Ejendals vierailee vuosittain lukemattomilla työpaikoilla auttaakseen asiakkaitaan luomaan turvallisemman työympäristön. Tässä on havaittavissa selkeä trendi. Työpaikat, joiden työmaapäällikkö on sitoutunut luomaan turvallisen työympäristön ja todella huomannut työympäristön aiheuttamat ongelmat ja riskit, ovat työpaikkoja, joiden LTIFR-aste kehittyy parhaiten.

LTIFR

Tapaturmataajuudella (LTIFR) tarkoitetaan menetettyyn työaikaan johtaneiden työtapaturmien määrää eli niiden vammojen määrää, jotka ovat johtaneet työntekijän kyvyttömyyteen työskennellä seuraavana kokonaisena työpäivänä. Tiettynä ajanjaksona tapahtuneiden menetettyyn työaikaan johtaneiden työtapaturmien määrä suhteutetaan sitten samana ajanjaksona tehtyjen työtuntien kokonaismäärään.

Työmaapäällikkö

Työlleen omistautunut ja turvallisuustietoinen työmaapäällikkö varmistaa, että kaikki työpaikalla ymmärtävät henkilönsuojainten käyttötarkoituksen. Hän motivoi työntekijöitään käyttämään niitä, noudattamaan rutiineja ja toimintatapoja sekä osallistumaan turvallisuustyön jatkuvaan kehittämiseen.

Riskiraportit

Tällä tavalla turvallisuus sisällytetään päivittäiseen työhön ja turvallisuutta tukeva toiminta nähdään myönteisenä asiana. Kaikki työntekijät ovat esimerkiksi tietoisia mahdollisista riskeistä töissä ja raportoivat niistä. Yhteys on selvä. Mitä enemmän riskiraportteja toimitetaan, sitä enemmän tapaturmia ehkäistään. Vielä tärkeämpää on, että tämä lisää myös yleistä turvallisuustietoisuutta, eli että työntekijät ajattelevat turvallisuutta työssään, vaikka se ei johtaisikaan riskeistä raportointiin.

Oikeat resurssit

Yrityksen johto tukee parhaiten turvallisuustyötä varmistamalla, että esimiehillä, avainhenkilöstöllä ja ammattilaisilla on tarvittavat edellytykset sitoutua vahvasti turvallisuustyöhön. Turvallisuustyön käytännön puolta hoitavat parhaiten riskialttiissa ympäristöissä työskentelevät, kunhan heille on annettu oikeat resurssit.

Autamme löytämään oikeanlaisen suojaimen

Puolet kaikista vaaratilanneilmoituksista liittyy käsien ja jalkojen vammoihin. Monesti vammat johtuvat siitä, että kyseisellä henkilöllä on vääräntyyppinen suojakäsine tai turvajalkine. Kukaan ei voi vaatia, että työmaapäällikön on tunnettava kaikki erityyppiset suojaimet ja työtä helpottavat ominaisuudet. Tässä me astumme kuvaan.

Autamme löytämään oikeanlaisen suojaimen

Puolet kaikista vaaratilanneilmoituksista liittyy käsien ja jalkojen vammoihin. Monesti vammat johtuvat siitä, että kyseisellä henkilöllä on vääräntyyppinen suojakäsine tai turvajalkine. Kukaan ei voi vaatia, että työmaapäällikön on tunnettava kaikki erityyppiset suojaimet ja työtä helpottavat ominaisuudet. Tässä me astumme kuvaan.

Kaksi esimerkkiä onnistuneesta turvallisuustyöstä

Haluan nostaa esiin kaksi esimerkkiä asiakkaidemme joukosta, jotka työskentelevät esimerkillisesti LTIFR:n parissa.

Ensimmäinen yritys on ABB, joka on sisällyttänyt kestävyystyöhönsä ympäristönäkökohtien lisäksi myös LTIFR:n. Lisäksi yritys kertoo, kuinka monta naista heillä on ylemmissä johtotehtävissä ja mikä on heidän työntekijöidensä sitoutumisen taso niin kutsuttuun ”julki tuomisen kulttuuriin”, jota ABB haluaa edistää.

Toinen yritys on Skanska, joka seuraa työympäristöä LTIFR:n kaltaisella mallilla eli LTAR:llä (Lost Time Accident Rate), joka tarkoittaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää. LTAR:n sisältämät indikaattorit ovat poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä ja niiden vakavien vaaratilanteiden määrä, jotka olisivat voineet johtaa kuolemaan. Vuonna 2021 Skanskan LTAR oli 3,2 prosenttia.

Asianmukainen toimintasuunnitelma

Mitattiinpa työtapaturmien määrä työpaikalla millä tahansa mallilla, olennaista on olla malli riskien ja vammojen mittaamiseen ja seurantaan. Kun tiedetään tapaturmien taajuus, voidaan laatia asianmukaisen toimintasuunnitelman LTIFR- tai LTAR-tason alentamiseksi. Turvallisuussuunnitelma sisältää aina henkilönsuojainten toimittamisen henkilöstölle.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten me Ejendalsilla voimme auttaa sinua luomaan turvallisemman työympäristön, tutustu Ejendalsin turvallisuuskonseptiin tai ota yhteyttä myyntiedustajaamme.

Ejendalsin toimitusjohtaja
Anders Carlsson

 

Anders Carlsson

Ejendalsin toimitusjohtaja

Turvallisuusarviointi

Turvallisuusarviointimme on luotu tunnistamaan mahdollisia vaaroja työpaikallasi ja torjumaan niitä parhaalla tavalla. Sen tavoitteena on edistää turvallisuuden etusijalle asettavaa työympäristöä, jossa arvostetaan tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Lue lisää

Etsi käsineitä

Siirry käsineiden tuotehakusivullemme löytääksesi tarpeisiisi sopivat käsineet.

Siirry tuotehakuun

Löydä täydelliset jalkineet

Käytä tuotehakusuodattimiamme löytääksesi tarpeisiisi sopivat jalkineet.

Siirry tuotehakuun