Siirry sisältöön

Mikä on uutta standardissa EN ISO 20345: 2022?

Turvajalkineiden nykyinen standardi EN ISO 20345: 2012 päivitetään, ja se on jatkossa EN ISO 20345: 2022. Joten mikä on uutta ja mikä muuttuu? Ohessa on katsaus tärkeimpiin muutoksiin kohta kohdalta.

1. Pohjan pitoa koskevat vaatimukset

Merkinnät SRA, SRB ja SRC poistuvat käytöstä. SRA:n kaltainen pito-ominaisuuksien testi sisällytetään sen sijaan sertifioinnin perusvaatimukseen, eikä sille ole siksi erityistä merkintää.
Perussertifioinnin lisäksi voidaan suorittaa toinen pito-ominaisuuksien testi, joka merkitään kirjaimilla SR (Slip Resistance).
Jos jalkineissa on esimerkiksi nastat, joita voi olla käytännössä vaikea tai mahdotonta testata standardin mukaisesti, se voidaan merkitä seuraavalla symbolilla: Ø.
Testimenetelmiä on hieman mukautettu jäljittelemään todellisuutta paremmin, esimerkiksi kaikki pito-ominaisuuksien testit tehdään laattapinnalla.

2. Lävistyskestävyyden vaatimukset

Naulaanastumissuojalla varustetussa jalkineessa on aiemmin ollut merkintä P.
Kyseinen merkintä ei kuitenkaan kerro, mistä materiaalista naulaanastumissuoja koostuu. Uusi standardi selventää jossain määrin, mistä materiaalista suoja koostuu ja minkä kokoisia testinauloja testeissä käytettiin. Pienempi halkaisija mahdollistaa korkeamman paineen ja siten korkeammat suojausvaatimukset.

P: teräksinen naulaanastumissuoja, testinaulan halkaisija 4,5 mm.
PL: metalliton naulaanastumissuoja, testinaulan halkaisija 4,5 mm.
PS: metalliton naulaanastumissuoja, testinaulan halkaisija 3 mm.

PS.png

3. Suojaustasot

Suojaustasojen määrä on lisääntynyt SB–S5:stä SB–S7:ään ja niihin liittyviin alatasoihin.
Edelliset suojaustasot jaettiin seuraavasti:
SB, S1, S2, S3, S4 ja S5, jossa SB on ainoa suojaustaso, joka sallii avoimen kantapään.
S1-tasossa on joskus ollut naulaanastumissuoja lisänä, jolloin siitä on käytetty nimitystä S1P.
S4 ja S5 ovat niin kutsuttuja II luokan tuotteita (kumisaappaat).

Uusi pääjako on
SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 ja S7.
Suojaustaso S1 on edelleen merkitty jälkiliitteellä P, eli S1P. Koska naulaanastumissuojatestejä on laajennettu käsittämään luokat P, PL ja PS, suojaustaso S1 voidaan määrittää lisäyksillä S1P, S1PL ja S1PS.

Muita suojaustasoja, jotka sisältävät jo vaatimuksia naulaanastumissuojasta, ei ilmoiteta kuten aiemmin, koska jo itse suojaustasossa todetaan, että tuote täyttää nämä vaatimukset. On kuitenkin mielenkiintoista tietää, minkä tyyppinen naulaanastumissuoja tuotteeseen sisältyy. Esimerkiksi suojausluokka S3 (vaatimus naulaanastumissuojasta sisältyy kyseiseen suojausluokkaan) on siksi jaettu seuraaviin kolmeen tasoon: S3, S3L ja S3S.
S3 testataan teräsnaulalla, S3L "metalliton" naulaanastumissuoja isolla naulalla (L = Large) ja S3S "metalliton" naulaanastumissuoja pienellä naulalla (S = Small). Suojaustasot S5 ja S7 on jaettu samalla tavalla, koska myös näihin suojaustasoihin sisältyy vaatimus naulaanastumissuojasta.

Safety_footwear_EN_ISO_20345-2022 (002).jpg

4. Erityisvaatimukset

Lisävaatimusten määrä on noussut 12:sta 18:aan. Jotkin on poistettu ja niistä on sen sijaan tullut osa perussertifiointia, kun taas toisia on lisätty. Uusi 18 mahdollisen lisävaatimuksen luettelo näyttää tältä:

standards_safety_shoes.png

Koodit ja vaatimukset:

PL – Lävistyskestävyys (metalliton suoja)
PS – Lävistyskestävyys (metalliton suoja) 
C – Staattista sähköä osittain johtavat jalkineet
A – Antistaattiset jalkineet
HI – Pohjarakenteen lämmöneristys
CI – Pohjarakenteen kylmäneristys
E – Kantaosan iskunvaimennus
WR – Vedenpitävyys
M – Jalkapöydän suojaus
AN – Nilkan suojaus
CR – Viillonkestävyys
SC – Kärkiosassa kulumissuoja
SR – Pohjan pito (glyserolia keraamisella alustalla)
WPA – Vedenläpäisevyys ja veden imeytyminen
HRO – Kuumuutta kestävä ulkopohja
FO – Öljyä kestävä ulkopohja
LG – Pito tikkailla

5. Pito tikkailla

Aikaisemmin standardi on sisältänyt kohdan ”pito tikkailla” palomiesten turvajalkineiden osalta. Tämä osa on nyt kopioitu erilliseksi lisätestiksi kaikille turvajalkineille. Näin ollen uusi standardi mahdollista kaikkien turvajalkineiden pidon testauksen tikkaiden askelmilla. Huomaa, että tämä on yksi useista lisätesteistä, jotka eivät ole pakollisia.

lg.png

6. FO ei ole enää pakollinen

FO-merkintä viittaa jalkineen pohjan kykyyn kestää hiilivetyjä (öljyjä, bensiiniä jne.). Se on ollut aiemmin pakollinen osa suojaustasoja S1–S5, eli kun jalkineessa ei ole avointa kantapäätä. FO:sta tulee vastedes tarpeen mukainen lisätesti jalkineille, jotka on suunniteltu ympäristöihin, joissa on hiilivetyjä.

fo.png

7. Vedenpitävyys

Uuteen standardiin on lisätty kaksi uutta suojaustasoa: S6 ja S7. S6- ja S7-tasoja yhdistää se, että näillä suojaustasoilla on vedenpitävyysvaatimus (merkintä WR – Water Resistant). Muutoin S6-tasolla on samat suojausvaatimukset kuin S2-tasolla, mutta siinä on lisävaatimuksena vedenpitävyys (WR), kun taas S7-taso on sama kuin S3, mutta siinä on lisävaatimuksena vedenpitävyys (WR).

Hyväksytyssä jalkineessa, jossa on merkintä S2 tai S3, on ”vanhan” standardin mukaan vettähylkivä päällinen (WRU – Water Repellent Upper). Kuitenkin vain itse materiaali testataan WRU-merkinnän saamiseksi. Kun materiaali sisältyy jalkineeseen, koko jalkine saattaa menettää vedenhylkivyytensä, koska vesi tunkeutuu sen saumoihin.

Uudessa standardissa ei enää ole WRU-merkintää, vaan käytössä ovat läpäisevyydestä ja imeytymisestä kertova WPA (Water penetration and absorption) ‑merkintä ja jo mainittu merkintä WR.

8. Ajoitus

Turvajalkineet, jotka tuodaan markkinoille 30. maaliskuuta 2023 jälkeen, tulee sertifioida standardin EN ISO 20345: 2022 mukaan. Jo markkinoilla olevia turvajalkineita, joilla on voimassa oleva sertifiointi, ei kuitenkaan tarvitse sertifioida uuden standardin mukaan ennen kuin sertifioinnin voimassaolo päättyy, vaikka tämä olisi 30. maaliskuuta 2023 jälkeen. EU-tyyppitarkastustodistus on voimassa 5 vuotta. Siksi markkinoilla tulee jonkin aikaa olemaan tuotteita, jotka on sertifioitu sekä uuden että vanhan standardin mukaisesti.