Siirry sisältöön

TEGERA-kemikaalisuojakäsineiden valintaopas

Jos tarvitset apua löytääksesi suojakäsineet, jotka suojaavat tietyltä kemikaalisekoitukselta, hyödynnä kemikaalisuojaopastamme tai ota yhteyttä myyjiimme.

Jos käsittelet öljyjä ja kemikaaleja suojaamatta käsiäsi, altistat itsesi paitsi ihovaurioille myös hermoston ja tärkeiden elinten vaurioille. Vaarana on myös kemikaalien aiheuttama ihoärsytys, yliherkkyys ja syöpymät. Kun valitset käsineitä, sinun kannattaa aina käyttää apunasi kemikaalisuojaopastamme tai ottaa yhteyttä myyjiimme.

Kaikki Ejendalsin kemikaalisuojakäsineet on testattu kemikaali- ja mikro-organismiriskejä vastaan sekä hyväksytty EN 374 ‑standardin mukaisesti. Kemikaalisuojakäsineet on tarkoitettu käytettäviksi yhden päivän ajan ja joskus jopa lyhyemmäksi ajaksi.

KYSY MEILTÄ, MIKÄ KÄSINE SOPII TARPEISIISI

Kun valitset käsineitä, käytä aina kemikaalisuojaopastamme, ota yhteyttä myyjiimme tai lähetä kysely cs.support@ejendals.com.

LISÄOHJEITA

Monimutkaisissa tapauksissa meidän on tiedettävä seuraavat seikat, jotta osaamme suositella oikeita kemikaalisuojakäsineitä:

 • Mitä kemikaaleja käsitellään? Liitä mukaan käyttöturvallisuustiedotteet.
 • Miten näitä kemikaaleja käsitellään? Kuvaile työvaiheita, odotetun altistumisen kestoa ja tasoa.
 • Lataa ja täytä Excel-lomake: Ejendalsin kemikaalisuojauslomake.

Lähetä täytetty kemikaalisuojauslomake sekä käyttöturvallisuustiedotteet osoitteeseen cs.support@ejendals.com

TEGERA KEMIKAALISUO-JAKÄSINEET

Tutustu kemikaalisuojakäsineiden valikoimaamme.

Kemikaalisuojakäsineet

MUUTAMIEN YLEISTEN KEMIKAALIEN LÄPÄISYAJAT (BTT)

Läpäisyaika (breakthrough time, BTT) on aika, jolloin kemikaalin katsotaan läpäisseen materiaalin. Siihen vaikuttaa ensisijaisesti materiaali ja toissijaisesti paksuus (ja muut tekijät). Kaikissa arvoissa on oletuksena täydellinen kosketus kemikaaleihin huoneenlämpötilassa. Lisäksi arvoja määritettäessä on otettava huomioon todelliset olosuhteet ja muut riskit.

Tässä kemikaalisuojaoppaassa esitetyt läpäisyajat perustuvat laboratoriotesteissä saatuihin tuloksiin ja sisäisten tietokantojemme tietoihin. Läpäisyajat lasketaan koearvojen perusteella laaditun käyrän mukaan ja pyöristetään alaspäin lähimpään EN374-luokkaan (ja kahteen alempaan luokkaan [0–5 min], mikä voi olla hyödyllinen tieto valittaessa käsineitä erittäin lyhyitä työvaiheita varten).

KEMIKAALISUOJAKÄSINEITÄ VALITTAESSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT

 • Käsine, joka suojaa hyvin tietyltä kemikaalilta, voi suojata hyvin heikosti toisilta kemikaaleilta tai kemikaaliyhdisteiltä.
 • Kemikaalisuojakäsineet on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäviksi yhden päivän ajan. Niitä ei saa käyttää uudelleen.
 • Käytetty käsine on kemikaalien saastuttama ja käsineen käsittelyssä on vaarana, että iho altistuu haitallisille aineille.
 • Korkea lämpötila lyhentää kemikaalin läpäisyaikaa.
 • Paksu materiaali pääsääntöisesti pidentää läpäisyaikaa (BTT).
 • Me Ejendalsilla merkitsemme useista kerroksista koostuvien (vuori jne.) käsineiden kemikaalisuojakerroksen paksuuden tähdellä (*). Juuri tätä paksuutta käytämme tietyn käsinemallin ja kemikaalin yhdistelmän BTT-arviossamme.
 • Kun kemikaali on imeytynyt, se jatkaa tunkeutumista (permeaatio) suojakäsineen läpi.
 • Aineen tunkeutuminen suojakäsineen läpi tapahtuu molekyylitasolla, eikä siksi näy paljain silmin.
 • Parhaankin käsineen suoja heikkenee, jos siihen tulee mekaaninen vaurio tai kemikaali on päässyt läpäisemään sen materiaalin.
 • Voimakkaasti syövyttävät kemikaalit voivat tuhota käsinemateriaalin hajottamalla sen ennen ilmoitettua läpäisyaikaa.

MIKÄ ON MITÄKIN?

 • PERMEAATIO on prosessi, jossa kemikaali imeytyy käsinemateriaaliin ja läpäisee sen molekyylitasolla.
 • PENETRAATIO merkitsee sitä, että kemikaali siirtyy käsinemateriaalissa olevien reikien ja viallisten kohtien läpi.
 • DEGRADAATIO tarkoittaa käsinemateriaalin fyysisen vastustuskyvyn heikkenemistä kemiallisten aineiden vaikutuksesta.

KEMIKAALIYHDISTELMILLÄ SAATTAA OLLA ODOTTAMATTOMIA VAIKUTUKSIA

Kun kaksi ominaisuuksiltaan tunnettua kemikaalia sekoittuu keskenään, voi ilmetä odottamattomia vaikutuksia. Koska markkinoilla olevien kemikaalien lukumäärä on valtava, on käytännössä mahdotonta testata kaikkia mahdollisia kemikaaliyhdistelmiä. On olemassa malleja, joilla voidaan laskea kemikaaliyhdisteiden yhteisvaikutuksia. Tämä perustuu kuitenkin siihen, että kemikaaleista on saatavana tietoa ja että kemikaaliyhdistelmässä mukana olevien kemikaalien vaikutusmekanismi on sama. Malleja voidaan näin ollen käyttää vain kemikaaliryhmille, jotka toimivat samalla tavalla – todellisuudessa kemikaaliyhdistelmät ovat hyvin monimutkaisia.

KÄSINEIDEN LÄPÄISYSUOJA

Läpäisysuojalla varustetut TEGERA-käsineet täyttävät suorituskyvyn, mukavuuden ja käsien suojauksen tarpeet työssä, johon liittyy elintarvikkeita, öljyjä ja nesteitä — mukaan lukien kemikaaleja miedoista erittäin voimakkaisiin. Ihoärsytyksen, yliherkkyyden ja syöpymien sekä ristikontaminaation välttämiseksi on tärkeää valita oikea suoja käsille. Se on yksi tärkeimmistä turvallisuuteen vaikuttavista päätöksistä.

TAKUUN RAJOITUKSET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tässä esitetyt tiedot ovat vain ohjeellisia, ja niiden tarkoituksena on auttaa arvioimaan käsineiden soveltuvuutta siinä tarkoituksessa, jossa loppukäyttäjä niitä käyttää. Ilmoitetut tiedot kuvastavat eri käsinemateriaalien suorituskykyä tarkkaan valvotuissa testiolosuhteissa. Ejendals AB kiistää kaikki vastuut käsinesuosituksista. Ostajan ja/tai käyttäjän vastuulla on määrittää käsiteltävien materiaalien myrkyllisyys ja valita sopivin käsine kuhunkin käyttötarkoitukseen.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä myyjäämme, jos tarvitset apua löytääksesi suojakäsineet, jotka suojaavat työssäsi käsiteltävältä kemikaalilta.

Siirry yhteystietoihin

EJENDALSIN KEMIKAALILÄPÄISEVYYTTÄ TESTAAVA LABORATORIO

Ejendals on panostanut ensiluokkaiseen laboratorioon voidakseen palvella sinua paremmin ja tarjota suojakäsineitä, jotka suojaavat testikemikaalien haittavaikutuksilta.

Lue lisää