Siirry sisältöön

Kestävää kehitystä koskeva julistus

Kestävä kehitys on luonnollinen ja tärkeä osa liiketoimintaamme. Suosimme pitkän aikavälin lähestymistapaa liiketoimintaan ja toiminnastamme maapallolle aiheutuvien haittavaikutusten jatkuvaa vähentämistä. Henkilönsuojainten (PPE) toimittajana haluamme olla johtava toimija terveyden ja turvallisuuden alalla kaikille liiketoimintaamme osallistuville ihmisille koko toimitusketjussamme. Lisäksi tuotevalikoimamme auttaa asiakkaitamme parantamaan turvallisuustasoaan ja suojaamaan työntekijöidensä käsiä ja jalkoja.

Uusi edistysaskel otettiin vuonna 2021, kun suoritimme kestävää kehitystä koskevan olennaisuusanalyysin sidosryhmäkeskustelujen ja arvoketjuanalyysin pohjalta. Tämä johti tässä esitettyjen aiheiden ja niiden tavoitteiden valintaan.

Olemme päättäneet keskittyä seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

un-3.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

TURVALLISUUS 

Turvallisuus on meille todellinen avainsana. Työpaikkojemme turvallisuus varmistetaan ennakoivalla työllä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuuskävelyillä. Seuraamme riskihavaintoja ja vahinkoja aina läheltä piti -tilanteista tapaturmiin, joiden vuoksi menetetään työaikaa.
Periaatteemme ulottuvat myös oman toimintamme ulkopuolelle. Tuotantoketjun alkupään turvallisuusvaatimuksemme ovat peräisin liiketoimintaa koskevista käytännesäännöistämme, kun taas loppupäässä turvallisuuskonseptimme parantaa asiakkaidemme turvallisuustasoa.

Vuoden 2022 tavoitteet:
Lisätä vaaratilanteista raportointia digitaalisen työkalun kautta.
Työajan menetykseen johtavien tapaturmien välttäminen kokonaan Leksandissa ja Jokipiissä.
(2021: Leksand = 0, Jokipii = 1)

TUOTTEET JA INNOVAATIOT

Tuotekehityksessä pyrimme jatkuvasti valmistamaan korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita sekä parantamaan ympäristönäkökohtia ja kestävän kehityksen näkökohtia.

  • Kierrätysmateriaalien käyttö ja kestävän kehityksen huomioiva suunnittelu muun muassa vähentämällä osien määrää.
  • Pakkausten optimointi (pakkausmateriaalin valinta ja määrä, merkintöjen vähentäminen).
  • Tuotannon optimointi jätteiden määrän sekä materiaalien ja veden käytön vähentämiseksi.

Vuoden 2022 tavoite:
Suunnitella 10 käsine- ja 5 jalkinemallia, joissa painotetaan kestävää kehitystä ja jotka lanseerataan 2023–2025.

ETIIKKA (CSR)

Kaikki Ejendalsin työntekijät on koulutettava Code of Conduct -käytännesääntöjen mukaisesti. Liikekumppaneidemme eettisiin vaatimuksiin sovelletaan erillisiä liiketoimintaa koskevia käytännesääntöjä. Vuonna 2021 otimme käyttöön sääntöjenvastaisuuksien käsittelymekanismin (ilmianto) myös ulkoiseen käyttöön sekä selvityksen toimittajiemme vastuusta toimittajistaan näissä tärkeissä asioissa, joita kaikkia seurataan yritysten yhteiskuntavastuun auditoinneilla.

Vuoden 2022 tavoitteet:
95 % kaikista työntekijöistä on koulutettu Code of Conduct -käytännesääntöjen mukaisesti.
100 % suorista tavarantoimittajista on allekirjoittanut käytännesäännöt.
85 %
toimittajista auditoitu yhteiskuntavastuun osalta.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Ejendals tukee Pariisin ilmastosopimusta puolittamalla kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Historialliset CO2-päästötiedot on laskettu uudelleen kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan pöytäkirjan mukaisesti alkaen luokista 1 ja 2 ja sisältäen nyt kaikkien Pohjoismaiden työsuhdeautojen päästöt. Uusi autopolitiikkamme suosii voimakkaasti sähköautoja: Leksandissa on nyt viisi latausasemaa.

Vuoden 2022 tavoitteet:
Optimoida kasvihuonekaasuja koskevat luokan 1 ja 2 päästöt.
Luokan 3 osalta pyrimme siihen, että lentoliikenteen päästöt ovat alle 0,2 prosenttia.
(2021: 0,7 prosentin kasvu pandemian aikana)

JÄTEHUOLTO

Ejendals huomioi jätteiden määrän vähentämisen kaikessa tuotteiden ja prosessien suunnittelussa ja kehityksessä.
Pyrimme myös lisäämään kierrätettävän jätteen osuutta.

Vuoden 2022 tavoite:
Jätteitä yhteensä <
195 kg/MSEK

ENERGIA

Käytämme 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä molemmissa tuotantopaikoissamme (Leksandissa ja Jokipiissä). Jatkamme rakennustemme energiatehokkuuden optimointia, ja vuonna 2021 asensimme yli 400 MWh sähköä vuodessa tuottavan aurinkopaneelijärjestelmän Jokipiin tehtaalle.Vuoden 2022 tavoitteet:
Sähkö < 1 850 kWh/MSEK
Energia < 3 700 kWh/MSEK

SERTIFIKAATIT

Ejendals AB:llä ja Ejendals Suomi Oy:llä on ISO 9001-, 14001- ja 45001-sertifikaatit.
Kestävyysluokitus: hopeamitali EcoVadis-luokituksesta 2021
EU-ympäristömerkki turvajalkineille
ÖKO-TEX ®-sertifikaatti suojakäsineille

    csr.png   Ecolabel_logo_v5.png   OTS100_label_SE 14-214_en.png