Liikeidea, visio ja missio

Ejendalsin liikeidea, visio ja missio muodostavat identiteettimme keskeisen osan. Liikeideamme kuvaa päivittäisen työmme tavoitteen. Visiomme ja missiomme ovat pitkän aikavälin tavoitteemme yhteenveto.

Liikeidea 
Liikeideamme mukaan innovaatio toimii Ejendalsin laadun ja osaamisemme kantavana voimana parantaen loppukäyttäjän turvallisuutta. Teemme tämän toimittamalla maailman parhaita käsien ja jalkojen suojaustuotteita. Samalla kasvatamme tietoisuutta käsien ja jalkojen suojaamisesta turvallisuuskonseptimme avulla. Autamme asiakkaita parantamaan kannattavuuttaan.

Visio
Visionamme on luoda turvallisempi työpäivä, jonka kuluessa ei tapahdu yhtään onnettomuutta käsille ja jaloille. Tästä hyötyvät yksilöt, yritykset ja yhteiskunta.

Missio
Tarjoamme asiakkaillemme suojaa, mukavuutta ja kannattavia ratkaisuja. Ejendalsilla on pitkäaikais-näkymä käsien ja jalkojen suojelua koskevien tuotteiden kehittämisestä, valmistuksesta ja markkinoinnista.