Yhteiskuntavastuu

Kannamme tietysti yhteiskuntavastuumme (CSR). Me Ejendalsilla otamme huomioon toimenpiteidemme pitkän aikavälin vaikutukset. Vastuumme kattaa kaiken tuotteiden laadusta aina yhteistyöhön asiakkaiden, henkilöstön ja kumppanien kanssa.

Vastuun kantaminen
Kun päätökset tehdään aina tietoisesti ja vastuullisesti, pystymme luomaan monia pitkäkestoisia ja tuloksekkaita suhteita. Pidämme saavuttamiamme pitkäaikaisia suhteita todisteena toimintamme vastuullisuudesta. Olemme ottaneet käyttöön yhteiskuntavastuun toimintaohjeen, jotta kaikki yhteistyökumppanimme toimivat samalla tavalla.

Toimintamme lyhyesti

• Keneltäkään tuotteidemme parissa työskentelevältä ei kielletä hänen perustavanlaatuisia ihmisoikeuksiaan.

• Kukaan tuotteidemme parissa työskentelevä ei saa joutua fyysisen tai psyykkisen kärsimyksen kohteeksi.

•  Lapset eivät työskentele tuotteidemme parissa – noudatamme YK:n lasten oikeuksien julistusta.

 

Tehtaissa vallitsevien olosuhteiden valvonta
Valvomme tuotteidemme valmistusta tarkoin, jotta toimintaohjeitamme noudatetaan. Lisäksi vierailemme säännöllisesti tehtaissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Meillä on myös omia valvojia paikan päällä. Joskus teetämme tarkastukset riippumattomilla osapuolilla.

Jos havaitaan puutteita, ryhdymme viipymättä toimiin tilanteen korjaamiseksi. Jos huomaamme, että ohjeitamme ei noudateta eikä tarvittavia parannuksia tehdä, yhteistyö päättyy. Mielestämme on myös tärkeää kunnioittaa valmistusmaissa vallitsevia perinteitä, tapoja ja käytäntöjä, joten yhdistämme tämän ajattelutavan vaatimuksiimme.

Turvallisuus, rehellisyys ja huolenpito
Turvallisuus, rehellisyys ja huolenpito ovat Ejendalsille tärkeitä periaatteita. Kaikkien, jotka tekevät kanssamme yhteistyötä, tulee tuntea ja huomata nämä toimintaa ohjaavat periaatteet – kaikissa yhteyksissä.