Työskentely meidän kanssamme

Arvostamme henkilökuntaamme ja käymme työntekijöidemme kanssa aina aitoa ja luottamuksellista keskustelua. Ejendals arvostaa henkilökuntansa osaamista ja taitoja ja tarjoamme hyviä kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi tarjoamme kilpailukykyiset palkat ja henkilökuntaedut.

Varmuus, rehtiys ja työturvallisuus ovat Ejendalsille tärkeitä sekä tuotteiden ja kommunikaation osalta että päivittäisessä työssämme ja siinä, miten toimimme toisiamme kohtaan. Hyvä kommunikaatio, hyvä työilmapiiri ja yksilön kunnioittaminen ovat meillä keskeisessä asemassa.

Me panostamme pitkän aikavälin näkemyksiin. Nykyhetkellä tekemämme päätökset vaikuttavat toimintaamme useiden vuosien ajan. Laatu ja ympäristön hyvinvointi ovat meille tärkeitä.