Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in ons bloed. Bij Ejendals houden we altijd rekening met de langetermijneffecten van onze acties. Het gaat hierbij om alles: van de kwaliteit van onze producten tot aan de manier waarop we omgaan met klanten, medewerkers en partners.

Verantwoordelijkheid nemen
Altijd doordachte beslissingen nemen en de verantwoordelijkheid dragen voor alles wat we doen heeft geresulteerd in vele lange en vruchtbare relaties. We zien onze langdurige relaties als bewijs dat wij verantwoordelijkheid voor onze daden nemen. Om ervoor te zorgen dat al onze partners hetzelfde te doen, hebben we een sociale gedragscode opgesteld.

Onze gedragscode in het kort

• Niemand die met onze producten werkt, mag zijn fundamentele mensenrechten worden ontzegd.

• Niemand die met onze producten werkt, mag fysieke of psychische schade lijden.

• Er mogen geen kinderen werken met onze producten – we volgen het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

Inspecties van de omstandigheden in de fabrieken
We inspecteren de vervaardiging van onze producten om erop te zien dat onze gedragscode wordt nageleefd. Daarnaast brengen we regelmatig een bezoek aan de fabrieken waarmee we werken, en hebben we ook onze eigen inspecteurs op de locatie. Soms nemen we een onafhankelijke partij in de arm om inspecties uit te voeren.

Als we een schending van de code vinden, nemen we meteen maatregelen om de situatie te verhelpen. Als we concluderen dat onze gedragscode niet wordt nageleefd en de gevraagde verbeteringen hebben niet plaatsgevonden, beëindigen we de zakelijke relatie. Wij vinden het ook belangrijk om respect te tonen voor de tradities, gewoontes en praktijken van het producerende land en wij nemen dit in overweging wanneer we onze eisen specificeren.

Veiligheid, eerlijkheid en zorg
Veiligheid, eerlijkheid en zorg zijn belangrijke principes bij Ejendals. Iedereen die met ons werkt, moet deze uitgangspunten ervaren en opmerken – in alle denkbare situaties.