Ga naar inhoud

Veiligheid is in handen van de sitemanager

Elk jaar bezoekt Ejendals talloze werkplekken om onze klanten te helpen bij het creëren van een veiligere werkomgeving. We zien een duidelijk patroon. Werkplekken met een sitemanager die een veilige werkomgeving wil creëren, en die bijdraagt aan de bewustwording van de problemen en risico's van de werkomgeving, zijn de werkplekken met de beste ontwikkeling op het gebied van LTIFR.

LTIFR

Lost time injury frequency rate (LTIFR) verwijst naar de hoeveelheid of het aantal verwondingen waardoor er niet kan worden gewerkt, d.w.z. letsel dat is ontstaan op de werkplek met als gevolg dat de werknemer de gehele volgende werkdag niet kan werken. Het aantal verwondingen dat leidt tot verloren tijd in een bepaalde periode wordt vervolgens afgezet tegen het totaal aantal gewerkte uren in dezelfde periode.

De sitemanager

Een betrokken en veiligheidsbewuste sitemanager zorgt ervoor dat iedereen op de werkplek begrijpt wat het doel is van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De manager motiveert de werknemers om deze te gebruiken en om methodes en procedures te volgen, maar ook om deel te nemen aan de zich continu verder ontwikkelende veiligheidsprocessen.

Risicorapportages

Hierdoor wordt veiligheid geïntegreerd in het dagelijks werk, en wordt gedrag dat leidt tot meer veiligheid gezien als positief. Een voorbeeld is dat alle werknemers zich bewust zijn van de potentiële risico's op de werkplek, en deze ook melden. Het verband is duidelijk. Hoe meer risicorapportages er worden ingediend, hoe meer ongelukken er worden voorkomen. Nog belangrijker is dat dit de bewustwording voor wat betreft veiligheid vergroot, d.w.z. dat de werknemers nadenken over veiligheid op hun werk, zelfs als dit niet leidt tot het indienen van een risicorapportage.

De juiste hulpmiddelen

De bedrijfsleiding ondersteunt de veiligheidsinspanningen het beste door er voor te zorgen dat leidinggevenden, onmisbaar personeel en professionals de mogelijkheid hebben om zelf intensief betrokken te zijn bij het veiligheidswerk. De praktische kant van het veiligheidswerk kan het beste worden geleid door hen die werken in de risico-omgevingen, op voorwaarde dat ze beschikken over de juiste hulpmiddelen.

Wij helpen je om de juiste bescherming te vinden

De helft van alle gerapporteerde incidenten bestaat uit verwondingen aan handen en voeten. Vaak wordt het letsel veroorzaakt doordat de betreffende persoon het verkeerde type beschermende handschoen of veiligheidsschoen gebruikt. Niemand kan verlangen dat een sitemanager inzicht heeft in alle verschillende soorten bescherming en functies die het werk mogelijk maken. Daarbij komen wij om de hoek kijken!

Wij helpen je om de juiste bescherming te vinden

De helft van alle gerapporteerde incidenten bestaat uit verwondingen aan handen en voeten. Vaak wordt het letsel veroorzaakt doordat de betreffende persoon het verkeerde type beschermende handschoen of veiligheidsschoen gebruikt. Niemand kan verlangen dat een sitemanager inzicht heeft in alle verschillende soorten bescherming en functies die het werk mogelijk maken. Daarbij komen wij om de hoek kijken!

Twee voorbeelden van succesvol veiligheidswerk

Ik wil graag twee voorbeelden aanhalen van klanten die op een voorbeeldige manier met LTIFR werken.

Het eerste bedrijf is ABB, dat bij het streven naar duurzaamheid niet alleen kijkt naar milieu-aspecten, maar ook naar LTIFR. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het aantal vrouwen in leidinggevende posities en de betrokkenheid van de werknemers in de zogenaamde "speak-up"-cultuur, die ABB wil bevorderen.

Het andere bedrijf is Skanska. Dit bedrijf evalueert de werkomgeving met een model dat vergelijkbaar is met LTIFR, namelijk LTAR, wat staat voor Lost Time Accident Rate. LTAR houdt rekening met het aantal ongevallen dat leidt tot verzuim en ernstige incidenten die hadden kunnen leiden tot de dood. In 2021 had Skanska een LTAR van 3,2%.

Een passend actieplan

Ongeacht het model dat gebruikt wordt om het aantal werkgerelateerde verwondingen op je werkplek te meten, is het van cruciaal belang dat je een model hebt om de aanwezigheid van risico's en verwondingen te meten en te evalueren. Als je op de hoogte bent van het aantal verwondingen, kan je een passend actieplan opstellen om je LTIFR of LTAR te verlagen. Een wezenlijk onderdeel van het veiligheidsactieplan is om je personeel te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Voor meer informatie over hoe wij bij Ejendals jou kunnen helpen bij het creëren van een veiligere werkomgeving verwijzen we graag naar het Ejendals Veiligheidsconcept, of je neemt contact op met een van onze verkoopvertegenwoordigers.

CEO bij Ejendals
Anders Carlsson

 

Anders Carlsson

CEO bij Ejendals

Veiligheidsanalyse

Onze veiligheidsanalyse is ontworpen om je te helpen bij het in kaart brengen van de potentiële gevaren op je werkplek, en hoe je die het beste aan kunt pakken. De bedoeling is om een omgeving te scheppen waarin veiligheid voorop staat en waarin ook de productiviteit en tevredenheid van de werknemers een hoofdrol spelen.

Meer info

Zoek handschoenen

Ga naar onze pagina product zoeken om de handschoenen te vinden die passen bij jouw behoeften.

Naar product zoeken

Zoek de perfecte schoenen

Gebruik de filters in onze productzoekfunctie om de schoenen te vinden die passen bij jouw behoeften.

Naar product zoeken