Conformiteit

Tot 21 april 2019 worden documenten die behoren bij Richtlijn 89/686/EEG geleidelijk vervangen door documenten die behoren bij Verordening (EU) 2016/425. Documenten die behoren bij Richtlijn 89/686/EEG worden geleidelijk overgebracht naar ‘Documentarchief – Richtlijn 89/686/EEG