Ga naar inhoud

Certificaten en verantwoordelijkheden

We nemen onze uiteenlopende verantwoordelijkheden serieus. We zijn trots op onze certificeringen, omdat ze u laten zien dat we waarde hechten aan milieuwerkzaamheden en degelijke waarden.

Als onderdeel van de wereldwijde gemeenschap nemen we onze verschillende verantwoordelijkheden serieus, naast de ontwikkeling van producten die het dagelijks leven veiliger maken op tienduizenden werkplekken in Europa. We hechten ook waarde aan het welzijn van klanten en medewerkers.

We willen dat toekomstige generaties in een bloeiende wereld kunnen leven. Daarom willen we onze impact op het milieu beperken. We hebben veel verbeteringen aangebracht en zullen dat tot ver in de toekomst blijven doen.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Door middel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt Ejendals rekening met de langetermijneffecten van onze activiteiten. We zien onze langdurige relaties als bewijs van het nakomen van onze verantwoordelijkheden. Door ervoor te zorgen dat al onze partners ook hun eigen verantwoordelijkheden op zich nemen, hebben we bijgedragen aan de opstelling van een sociale prestatiecode die we strikt volgen.

Onze code voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het kort:

  • Niemand die bij Ejendals werkt, zal zijn fundamentele mensenrechten worden ontzegd
  • Niemand die bij Ejendals werkt, zal onderworpen worden aan fysiek of psychologisch letsel
  • Kinderen mogen niet bij Ejendals werken – we volgen de richtlijnen van het VN-Kinderverdrag

CERTIFICATEN

Bij Ejendals richten we ons op continue verbetering van onze manier van werken. Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen en voortdurende verbetering te bereiken, volgen we strikt de wereldwijd geaccepteerde normen.

  • ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 14001 Milieumanagementsysteem
  • ISO 45001 Arbo-managementsysteem

Om gecertificeerd te worden volgens de geaccepteerde normen moeten we continu kwaliteitscontroles uitvoeren met betrekking tot:

Aanpassingen aan wijzigingen in regelgeving
Ontwikkeling van methoden om aan de eisen van u, als onze klanten, te voldoen
Verbetering van onze eigen werkplek voor meer interne efficiëntie

AEO-CERTIFICERING

Ejendals is sinds 2008 in het bezit van de waardevolle AEO-certificering. 
Douanebeambten voeren revisies en steekproefsgewijze controles uit, waarvan de laatste in 2019 met succes is uitgevoerd in Ejendals.
Voor onze klanten en stakeholders garandeert dit een professionele en veilige relatie op het gebied van douaneafhandeling, IT, financiën, processen, veiligheid & bescherming.

KWALITEITS- EN MILIEUBELEID (QEHS-beleid)

  • Wij stellen milieu-eisen aan degenen die producten, verpakkingen en diensten aan ons leveren.
  • Chemicaliën zijn overal in onze omgeving. Bij de productie van onze producten streven we ernaar om de hoeveelheid gebruikte chemicaliën te verminderen en de optie te gebruiken die het beste is voor het milieu.
  • Onze laboratoria en laboratoriummedewerkers zijn van grote waarde bij onze milieuwerkzaamheden. Zonder hen zouden we onvoldoende kennis hebben over de inhoud van de producten die we op de markt brengen.
  • Door hoogwaardige handschoenen en schoenen te produceren, helpen we onnodige slijtage en verspilling te voorkomen.

 

Naleving

Als u een vermoeden of ervaring hebt met een niet-nalevingssituatie met betrekking tot Ejendals, laat het ons dan weten. Het meldingsformulier kan anoniem worden gebruikt. Gebruik anders de e-maillink en beschrijf het probleem en geef uw contactgegevens op.

Kom meer te weten

Milieu- en duurzaamheidsverklaring

Ejendals streeft naar een duurzame en verantwoordelijke handelswijze, waaraan we kunnen bijdragen en waarop we invloed kunnen uitoefenen.

Meer info

Innovatie, ontwikkeling en verbetering

Dankzij ons rijke Scandinavische erfgoed zijn we uiteindelijk veiligheidsspecialisten geworden voor allerlei barre omstandigheden. Nul verwondingen aan handen en voeten is onze visie. Uw veiligheid is onze passie. Comfort, kwaliteit, veiligheid en ergonomie zijn ingebouwd in alles wat we doen. Innovatie, ontwikkeling en verbetering vormen onze drijfveren.