Ga naar inhoud

Milieu- en duurzaamheidsverklaring

Onze doelstelling is om eersteklas diensten en producten te bieden. Zo kunnen we optimale voorwaarden scheppen voor een veiligere werkomgeving. Ejendals streeft ernaar om ervoor te zorgen dat we op een duurzame, verantwoorde manier handelen en we moedigen onze partners aan om hetzelfde te doen. Onze handelswijze gaat uit van de meest recent beschikbare onderzoeken en technologieën. Voor Ejendals hebben milieu en duurzaamheid een zeer hoge prioriteit. Omdat we onze klanten respecteren en centraal stellen, hebben we deze zaken zorgvuldig omschreven, zodat we hier samen aan kunnen werken. Ejendals heeft besloten om zich te richten op 5 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

un-3.png un-4.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

INNOVATIE

Bij de ontwikkeling van producten streven we doorlopend naar verbeteringen vanuit het oogpunt van milieu en duurzaamheid.

  • Duurzame materiaaloplossingen.
  • Design for manufacturing (DFM).
  • Volledige eigendom van product/fabricage.
  • Een nauwkeurig afgestemde productie, om afval en materiaalverbruik te verminderen.
  • Het versterken van de productlevenscyclus.
  • Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden (klantenclaims).
  • Productgerelateerde certificaten.

Milieu & duurzaamheid zijn onderdeel van het productontwikkelingsproces en vormen daarbij belangrijke ijkpunten.

GEZONDHEID & VEILIGHEID (ARBO)

Ejendals maakt risicobeoordelingen op continue basis en bij wijzigingen in de regelgeving. 
Doelstellingen 2021:
95% Arbo-risicobeoordelingen uitgevoerd.
95% van alle werknemers getraind in het kader van onze gedragscode.

ENERGIE

Ejendals steunt de ambitie van onze gehele toeleveringsketen om het energieverbruik en het aandeel fossiele brandstoffen op de langere termijn te verminderen, om zo de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.
Doelstelling 2021: 2150 kWh/MSEK


AFVALBEHEER

Ejendals ontwikkelt alle producten en processen met extra aandacht voor de vermindering van restafval, om zo de hoeveelheid gebruikte grondstoffen te reduceren.
Doelstelling 2021: Totale hoeveelheid afval < 200 kg/MSEK.

TRANSPORT

De logistieke keten wordt continu geoptimaliseerd. Ons doel is om de hoeveelheid luchtvervoer te verminderen ten gunste van goederen die per boot worden vervoerd. Indien mogelijk heeft vervoer per spoor de voorkeur boven vrachtwagenvervoer over de weg.
Doelstellingen 2021:
Leveringsprestaties op tijd >97% (2020: 96%).
Luchtvervoer <0,2% (2020: 0,2%).


CO2

Ejendals Group zou in 2020 beginnen met het meten van CO22 binnen het transport. Gezien de wereldwijde pandemie is de uitgangssituatie onzeker en zijn er tot dusver nog geen specifieke doelstellingen vastgesteld.
Doelstelling 2021: We blijven samen met onze transporteurs werken aan verbetering van de methoden voor het verzamelen van CO2-gegevens.

VERPAKKING

Samen met onze klanten streven we naar een toenemend gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor onze verpakkingen en naar een vermindering van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal op basis van aardolie.
Doelstelling 2018-2020:
Een vermindering van 18.000 kg. 
Doelstelling 2021:
Vanwege de wereldwijde 
pandemie zijn er tot nu toe geen nieuwe specifieke doelen vastgesteld.

CERTIFICATEN

Ejendals AB & OY zijn gecertificeerd volgens
ISO 9001:2015, 14001:2015 en ISO 45001:2018

Een zilveren medaille voor duurzaamheid van EcoVadis 2021
Productcertificaat EU Ecolabel voor veiligheidsschoenen
Productcertificaat Oeko-Tex® voor veiligheidshandschoenen

 csr.png   Ecolabel_logo_v5.png  OTS100_label_SE 14-214_en.png

Meer informatie over onze certificaten >

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.