Ga naar inhoud

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheid is een natuurlijk en belangrijk deel van ons bedrijf. We geloven in een langetermijnbenadering van het zakendoen en in een doorlopende vermindering van de impact die we op onze planeet hebben. Als leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wil Ejendals voorop lopen op het gebied van gezondheid en veiligheid voor iedereen die deel uitmaakt van ons bedrijf en in onze gehele toeleveringsketen. Daarnaast moet ons productaanbod onze klanten helpen om hun veiligheidsprestaties te verbeteren, en om de handen en voeten van hun werknemers te beschermen.

In 2021 maakten we nieuwe vorderingen door de uitvoering van een materialiteitsanalyse voor duurzaamheid, gebaseerd op gesprekken met aandeelhouders en een waardeketenanalyse. Dit resulteerde in een selectie van onderwerpen en doelstellingen die hier worden gepresenteerd.

We hebben besloten om ons te gaan richten op de volgende geselecteerde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

un-3.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

VEILIGHEID 

Veiligheid is voor ons een sleutelwoord. Onze werkplekken blijven veilig door proactief te werken, bijvoorbeeld door risicobeoordelingen en veiligheidsrondes. We evalueren risico-observaties en incidenten, variërend van bijna-ongevallen tot verzuimongevallen.
Onze principes reiken verder dan onze eigen activiteiten. Upstream komen onze veiligheidseisen tot uiting in onze gedragscode, en downstream verbetert ons veiligheidsconcept de veiligheidsprestaties van onze klanten.

Doelstellingen 2022:
Meer meldingen van incidenten door middel van een digitale tool
Geen verzuimongevallen op de locaties in Leksand en Jokipii
(2021: Leksand=0, Jokipii=1)

PRODUCTEN EN INNOVATIE

Bij de ontwikkeling van producten streven we doorlopend naar duurzame, hoogwaardige producten en verbeteringen vanuit het oogpunt van milieu en duurzaamheid.

  • Gebruik van gerecycled materiaal, en ontwerpen met het oog op duurzaamheid, bijvoorbeeld vermindering van het aantal onderdelen.
  • Optimaliseren van de verpakkingen (keuze en hoeveelheid van het verpakkingsmateriaal, vermindering van labels).
  • Een nauwkeurig afgestemde productie om afval en verbruik van materiaal/water te verminderen.

Doelstelling 2022:
Conceptualiseren van 10 handschoen- en 5 schoenmodellen met de nadruk op duurzaamheid, die zullen worden uitgebracht 2023-2025

ETHIEK (MVO)

Alle werknemers bij Ejendals moeten worden getraind in onze gedragscode. De ethische vereisten voor onze zakenpartners worden aangegeven in onze afzonderlijke zakelijke gedragscode. In 2021 introduceerden we een (klokkenluider)regeling voor niet-naleving, ook voor extern gebruik. We verduidelijkten de verantwoordelijkheid van onze leveranciers voor hun toeleveranciers met betrekking tot deze belangrijke kwesties, die allemaal worden gecontroleerd door middel van MVO-controles.

Doelstellingen 2022:
95% van de werknemers is getraind in de gedragscode
100% van de directe leveranciers heeft de gedragscode getekend
85% van de
externe toeleveranciers is gecontroleerd op MVO

UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

Ejendals draagt bij aan het akkoord van Parijs door onze uitstoot van broeikasgassen voor 2030 te halveren. De oude gegevens van CO2-uitstoot zijn opnieuw berekend volgens de norm in het GHG-protocol, beginnend met Scope 1 en 2, waarbij nu de uitstoot van ons bedrijfswagenpark voor de hele Noordse regio is betrokken. In ons nieuwe beleid pleiten we sterk voor elektrische auto's. We hebben nu vijf oplaadstations in Leksand.

Doelstellingen 2022:
Het verder optimaliseren van de uitstoot volgens GHG Scope 1 en 2
Voor Scope 3 richten we ons op <0,2% luchtvervoer
(2021: 0,7%, toename als gevolg van de pandemie)

AFVALBEHEER

Ejendals ontwerpt en ontwikkelt alle producten en processen met afvalvermindering in het achterhoofd.
Daarnaast willen we het aandeel recyclebaar afval vergroten.

Doelstelling 2022:
Totaal afval <
195 kg / MSEK

ENERGIE

We gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit op beide locaties (Leksand en Jokipii). De energie-optimalisering van onze gebouwen gaat verder, en in 2021 werd er een 400+ MWh/jaar zonnepanelensysteem geïnstalleerd in Jokipii.Doelstellingen 2022:
Elektriciteit <1850 kWh / MSEK
Energie <3700 kWh / MSEK

CERTIFICERINGEN

Ejendals AB & Ejendals Suomi Oy zijn gecertificeerd voor ISO 9001, 14001, 45001
Een zilveren medaille voor duurzaamheid bij de beoordeling van EcoVadis 2021
Productcertificering EU Ecolabel voor veiligheidsschoenen
Productcertificering OEKO-TEX ® voor veiligheidshandschoenen

    csr.png   Ecolabel_logo_v5.png   OTS100_label_SE 14-214_en.png