Ga naar inhoud

Wet- en regelgeving

Ejendals volgt strikt alle wet- en regelgeving, zowel lokaal als internationaal. Wij zijn hier voor de lange termijn en handelen dienovereenkomstig. We zullen nog vele jaren leven met de beslissingen die we vandaag de dag nemen, en we waarderen onze kwaliteitsgerichte focus, ons respect voor de mensenrechten en onze zorg voor het milieu.

PBM-Verordening

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) staan voor producten die worden gedragen om bescherming te bieden tegen gezondheids- of veiligheidsrisico's. Persoonlijke gezondheid en veiligheid zijn grondrechten en mensen verdienen een hoog niveau van bescherming.
Het ontwerp en de fabricage van PBM zijn onderworpen aan essentiële gebruikersveiligheidsvereisten door een EU-verordening (PBM-verordening 2016/425). Er zijn verschillende soorten EU-wetgeving. Richtlijnen stellen de algemene regels vast die door elk land in nationaal recht moeten worden overgezet zoals zij passend achten. Een verordening is vergelijkbaar met een nationaal recht, maar is alleen van toepassing in alle EU-landen.
De PBM-verordening definieert wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat PBM op de Europese markt het hoogste niveau van bescherming tegen gevaren biedt. De verordening stelt de marktvoorwaarden en basisveiligheidseisen vast waaraan PBM moeten voldoen om de verplichte CE-markering te mogen hebben.

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel helpt u bij het identificeren van producten en diensten die een verminderde impact hebben op het milieu gedurende hun hele levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot de productie, het gebruik en de verwijdering. Het label is erkend in heel Europa en is een vrijwillig label ter bevordering van uitmuntendheid op milieugebied dat kan worden vertrouwd. Een product met een Ecolabel zorgt voor minder afval, minder vervuiling en voor producten die beter zijn voor de planeet.

REACH

Ejendals volgt strikt de regels en regelgeving die een onderdeel vormen van de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals / Registratie en beoordeling van en de toelating en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen). REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemicaliën te verbeteren. Het bevordert ook alternatieve methoden om het aantal dierproeven te verminderen.

REACH is van toepassing op alle chemische stoffen en in de gehele toeleveringsketen; niet alleen in industriële processen, maar ook in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld in kleding. Het maakt bedrijven verantwoordelijk voor de veiligheid van chemicaliën die ze op de markt brengen.

Om aan de verordening te voldoen, moet Ejendals de risico's identificeren en beheersen die verband houden met de producten die we in de EU op de markt brengen. We moeten ECHA laten zien hoe de stoffen veilig kunnen worden gebruikt en de maatregelen aan de eindgebruikers communiceren.

Substances of Very High Concern (SVHC) (zeer zorgwekkende stoffen) vallen onder REACH. Een kandidaat-stof wordt zowel opgenomen als SVHC als beschouwd als bijzonder gevaarlijk. Consumenten hebben het recht om op de hoogte te worden gebracht van kandidaat-stoffen. Er zijn ook lijsten van stoffen die als extra problematisch worden beschouwd en die geleidelijk moeten worden uitgefaseerd of waarvoor maximale grenswaarden zijn vastgesteld.

Het European Chemicals Agency (ECHA) (Europees Chemicaliënagentschap), gevestigd in Helsinki, is de regelgevende instantie achter REACH. ECHA helpt bedrijven om aan de wetgeving te voldoen, bevordert het veilige gebruik van chemicaliën, verstrekt informatie over chemicaliën en pakt zorgwekkende chemicaliën aan.

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.