Chemische bescherming

Als u werkt met oliën en chemische stoffen zonder uw handen te beschermen, stelt u uzelf niet alleen bloot aan beschadiging van de huid, maar ook aan beschadiging van uw zenuwstelsel en vitale organen. U loopt ook het risico dat u huid-irriterende stoffen en overgevoeligheid ontwikkelt, en schade oploopt door corrosie als gevolg van de chemische stoffen. 

VRAAG HET ONS

Gebruik altijd onze gids Chemische bescherming (met gewone chemicaliën en geschikt handschoenmateriaal), raadpleeg onze verkopers of stuur een verzoek naar cs.support@ejendals.com bij het kiezen van handschoenen.

 

Alle chemische handschoenen van Ejendals zijn getest en goedgekeurd volgens EN 374, gevaren en risico's van chemische stoffen en micro-organismen. Handschoenen ter bescherming van chemicaliën zijn bedoeld voor eenmalig dagelijks gebruik, en soms zelfs voor kortere periodes.


WAAR U AAN MOET DENKEN BIJ HET KIEZEN VAN HANDSCHOENEN VOOR CHEMISCHE BESCHERMING

  • Een handschoen die een goede bescherming tegen een bepaalde chemische stof biedt, kan een zeer slechte bescherming geven tegen een mengsel van chemische stoffen.
  • In de regel zijn chemische beschermingshandschoenen voor eenmalig gebruik. Zij mogen niet worden hergebruikt.
  • Een gebruikte handschoen is chemisch verontreinigd en het risico bestaat dat de huid wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen bij aanraking.
  • Hogere temperaturen verkorten de tijd voor het doordringen van de chemische stof.
  • Dikkere materialen betekenen meestal wat langere doorbraaktijden.
  • Zodra een chemische stof is opgenomen, blijft doordringen in de beschermende handschoen.
  • Doordringing door een beschermende handschoen vindt plaats op moleculair niveau en is dus niet zichtbaar voor het blote oog.
  • Zelfs de beste handschoenen verliezen hun beschermende eigenschappen als ze mechanisch zijn beschadigd of als de chemische stof door het materiaal is gedrongen.
  • Sterk bijtende chemicaliën kunnen de handschoenmaterialen vernietigen door ze af te breken vóór de opgegeven doorbraaktijd.

PERMEATIE (DOORDRINGING) is een proces waarbij de chemische stof wordt geabsorbeerd en door het handschoenmateriaal gaat op moleculair niveau.

PENETRATIE betreft de verplaatsing van de chemische stof door gaatjes en andere onvolkomenheden in het handschoenmateriaal.

DEGRADATIE (AFBRAAK) is wanneer de fysische weerstand van het handschoenmateriaal verslechtert onder invloed van een chemische stof.

 

HET MENGEN VAN CHEMICALIËN KAN LEIDEN TOT ONVERWACHTE RESULTATEN

Twee chemicaliën met bekende kenmerken kunnen onverwachte effecten te veroorzaken als ze worden gemengd. Aangezien het aantal chemische stoffen op de markt enorm is, is het nagenoeg onmogelijk om alle denkbare combinaties te testen. Er bestaan modellen voor het schatten van de gecombineerde effecten op basis van wat bekend is over de componentchemicaliën. Echter, deze veronderstellen dat gegevens beschikbaar zijn en dat de verschillende chemische stoffen die betrokken zijn, hetzelfde werkingsmechanisme hebben. Dit betekent dat de modellen alleen kunnen worden gebruikt voor groepen van chemische stoffen die op een vergelijkbare manier werken – niet voor complexe mengsels van chemische stoffen waaraan we in werkelijkheid worden blootgesteld.

Neem contact op met een van onze verkopers voor hulp bij het vinden van een geschikte handschoen voor bescherming tegen het relevante chemische mengsel.