Ga naar inhoud

Gids - Tegen chemicaliën beschermende handschoenen

Gebruik onze gids over chemische bescherming of neem contact op met één van onze verkopers voor hulp bij het vinden van een geschikte handschoen voor bescherming tegen het relevante chemische mengsel.

Als u werkt met oliën en chemische stoffen zonder uw handen te beschermen, stelt u uzelf niet alleen bloot aan het risico om uw huid te beschadigen, maar ook aan beschadiging van uw zenuwstelsel en vitale organen. U loopt ook het risico dat u huidirritatie en overgevoeligheid ontwikkelt, en schade oploopt door corrosie als gevolg van de chemische stoffen. Gebruik altijd onze gids Chemische bescherming of raadpleeg onze verkopers bij het kiezen van handschoenen.

Alle chemische handschoenen van Ejendals zijn getest en goedgekeurd volgens EN 374, gevaren en risico's van chemische stoffen en micro-organismen. Handschoenen ter bescherming van chemicaliën zijn bedoeld voor eenmalig dagelijks gebruik, en soms zelfs voor kortere periodes.

ADVISEER ONS OVER WELKE HANDSCHOEN BIJ UW BEHOEFTEN PAST

Gebruik altijd onze gids over chemische bescherming, raadpleeg onze verkopers of stuur een verzoek naar cs.support@ejendals.com bij het kiezen van handschoenen.

WAAR U AAN MOET DENKEN BIJ HET KIEZEN VAN HANDSCHOENEN VOOR CHEMISCHE BESCHERMING

 • Een handschoen die een goede bescherming tegen een bepaalde chemische stof biedt, kan een zeer slechte bescherming geven tegen andere stoffen of een mengsel van chemische stoffen.
 • In de regel zijn chemische beschermingshandschoenen voor eenmalig gebruik. Ze mogen niet worden hergebruikt.
 • Een gebruikte handschoen is chemisch verontreinigd en het risico bestaat dat de huid wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen bij aanraking.
 • Hogere temperaturen verkorten de tijd voor het doordringen van de chemische stof.
 • Dikkere materialen betekenen meestal wat langere doorbraaktijden (BTT).
 • Bij Ejendals geven we voor handschoenen bestaande uit meerdere lagen (voering etc.) de effectieve dikte van de chemische beschermlaag aan met een asterisk (*). Het is deze dikte die we gebruiken in onze schattingen van BTT voor een bepaalde combinatie van handschoenmodel en chemische stof.
 • Zodra een chemische stof is opgenomen, blijft deze doordringen in de beschermende handschoen.
 • Doordringing door een beschermende handschoen vindt plaats op moleculair niveau en is dus niet zichtbaar voor het blote oog.
 • Zelfs de beste handschoenen verliezen hun beschermende eigenschappen als ze mechanisch zijn beschadigd of als de chemische stof door het materiaal is gedrongen.
 • Sterk bijtende chemicaliën kunnen de handschoenmaterialen vernietigen door ze af te breken vóór de opgegeven doorbraaktijd.

PERMEATIE (DOORDRINGING) is een proces waarbij de chemische stof wordt geabsorbeerd en door het handschoenmateriaal gaat op moleculair niveau.

PENETRATIE betreft de verplaatsing van de chemische stof door gaatjes en andere onvolkomenheden in het handschoenmateriaal.

DEGRADATIE (AFBRAAK) is wanneer de fysische weerstand van het handschoenmateriaal verslechtert onder invloed van een chemische stof.

HET MENGEN VAN CHEMICALIËN KAN LEIDEN TOT ONVERWACHTE RESULTATEN

Twee chemische stoffen met bekende kenmerken kunnen onverwachte effecten veroorzaken als ze worden gemengd. Aangezien het aantal chemische stoffen op de markt enorm is, is het nagenoeg onmogelijk om alle denkbare combinaties te testen. Er bestaan modellen voor het schatten van de gecombineerde effecten op basis van wat bekend is over de componentchemicaliën. Echter, deze veronderstellen dat gegevens beschikbaar zijn en dat de verschillende chemische stoffen die betrokken zijn, hetzelfde werkingsmechanisme hebben. Dit betekent dat de modellen alleen kunnen worden gebruikt voor groepen van chemische stoffen die op een vergelijkbare manier werken – niet voor complexe mengsels van chemische stoffen waaraan we in werkelijkheid worden blootgesteld.

DOORBRAAKTIJDEN (BTT) VOOR EEN SELECTIE VAN VEEL VOORKOMENDE CHEMICALIËN

De doorbraaktijd (BTT) is de tijd waarin een chemische stof wordt beschouwd als te zijn doorgedrongen (doorgegaan door) in een materiaal. Het hangt voornamelijk af van het materiaal en daarnaast van de dikte (en andere factoren). Alle gegevens hebben betrekking op volledig contact met de chemicaliën bij kamertemperatuur en moeten worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden en extra risico's. De BTT-gegevens in deze chemische beschermingsgids zijn afkomstig van gecombineerde gegevens uit laboratoriumtests en onze interne database. De BTT-waarden worden berekend van best passend tot experimentele punten en naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde EN374-klasse (en twee extra lagere niveaus (0 – 5 min) die nuttig kunnen zijn bij het selecteren van handschoenen voor werkactiviteiten van zeer korte duur).

Doorbraaktijd

VERDERE BEGELEIDING

Voor complexe gevallen moeten wij, om handschoenen voor chemische bescherming aan te kunnen bevelen, het volgende weten:

 • Welke chemicaliën worden gebruikt? Voeg hier de veiligheidsinformatiebladen (SDS) toe.
 • Hoe worden deze chemicaliën behandeld? Beschrijf de werkzaamheden, de duur en het niveau van de verwachte blootstelling.

Stuur het Excel-sheet + SDS naar cs.support@ejendals.com

ONTDEK ONS ASSORTIMENT TEGEN CHEMICALIËN BESCHERMENDE HANDSCHOENEN

Meer info

CONTACT OPNEMEN

Neem contact op met één van onze verkopers voor hulp bij het vinden van een geschikte handschoen voor bescherming tegen het relevante chemische mengsel.

Naar contactgegevens

GARANTIEBEPERKINGEN EN GEBRUIK VAN DISCLAIMERS

Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt als een service om u te helpen onze handschoenen te evalueren in de specifieke applicatie van de eindgebruiker. De verstrekte informatie weerspiegelt de prestaties van handschoenmaterialen onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden. Ejendals AB aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met begeleidende handschoeninformatie. Het is de verantwoordelijkheid van de koper en/of gebruiker om het toxiciteitsniveau van de te hanteren materialen te bepalen en de juiste handschoen te kiezen die geschikt is voor een bepaalde toepassing.

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.