Gå til innhold

Safety Assessment

Vi tilbyr vår unike sikkerhetsvurdering for å identifisere potensielle farer på arbeidsplassen, som vi så kan gjøre noe med. Den har som mål å fremme et sikkerhetsbevisst miljø der produktivitet og medarbeidertilfredshet står i fokus.

Ejendals Safety Assessment, som er en viktig del av sikkerhetskonseptet, innebærer at vi hjelper deg med en innledende sikkerhetsevaluering på din arbeidsplass, der vi ser på arbeidsmiljøet, vurderer eventuelle sikkerhetsrisikoer og hvilken hånd- og fotbeskyttelse medarbeiderne trenger for å få en så sikker arbeidsplass som mulig. Vi hjelper deg også med kostnadseffektivitet ved at vi velger de mest relevante produktene for selskapets behov. Ta kontakt med din lokale selger, og avtal et besøk for sikkerhetsvurdering av arbeidsplassen

ESA er en unik tjeneste som gir kundene bedre sikkerhet og produktivitet samt optimale hånd- og fotløsninger.

EJENDALS SIKKERHETSVURDERING – EN HELHETLIG TILNÆRMING

  • Presentasjonsmøte
  • Besøk og sikkerhetsvurdering av arbeidsplassen
  • Evalueringstester
  • Sikkerhetsrapport
  • Oppfølgingsmøter
  • Anbefalinger for et optimalisert produktsortiment
  • Etterfølgende sikkerhetsvurderinger (generelt annethvert år)

Når du optimaliserer hånd- og fotbeskyttelsen, reduserer du ikke bare skaderisikoen. Du kan også spare selskapet for penger og skadetid. Og fordi vi er til stede over hele Europa, tilbyr vi teknisk support og personlig service både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Smooth deliveries

We ensure that everything works smoothly with stock levels and deliveries.