Medienedlasting

Alt material på denne nettsiden er beskyttet av lover om opphavsrett. Det kan ikke reproduseres, overføres, vises, publiseres eller kringkastes uten tillatelse.

Du kan ikke endre eller fjerne merknader om varemerke, opphavsrett eller andre merknader fra kopier av innholdet. Logoene for og varemerkene Ejendals, JALAS®, TEGERA® og GRANINGE® er beskyttet. Med enerett.

Du kan bruke logoene våre til redaksjonelle formål. Du kan ikke endre noen del av en logo, verken når det gjelder form, farge eller proporsjoner. Hvis den skal skrives ut, kan den ikke gjengis kortere enn 30 mm lang. Den skal alltid være omgitt av et område uten tekst eller andre grafiske elementer.  

Last ned EPS (vektor / høy oppløsning)

Last ned JPEG (ikke-vektor/ lav oppløsning)