Forretningsidé, visjon og målsetning

Ejendals forretningsidé, visjon og målsetning er en stor del av vår identitet. Vår forretningsidé beskriver målet med den daglige virksomheten. Vår visjon og målsetning er en oppsummering av de langsiktige målene.

Forretningsidé 
Vår forretningsidé er at innovasjon skal være drivkraften bak Ejendals kvalitet og kompetanse, som igjen øker sikkerheten for sluttbrukeren. Dette gjør vi ved å distribuere verdens beste beskyttelsesprodukter for hender og føtter, samtidig som vi øker kunnskapen om hånd- og fotbeskyttelse i henhold til sikkerhetskonseptet. Vi bidrar til kundenes lønnsomhet. 

Visjon
Vår visjon er å skape en tryggere dag med null skader på hender og føtter, til fordel for enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet. 

Målsetning 
Vi leverer beskyttelse, komfort og lønnsomme løsninger til våre kunder. Vi arbeider langsiktig med produktutvikling, produksjon, salg og markedsføring av hånd- og fotbeskyttelse.