Fortløpende forbedringer

Hos Ejendals arbeider vi fortløpende med å forbedre virksomheten vår. Det omfatter arbeidsmåte, samarbeidet med andre og det å ta ansvar.

For å kvalitetssikre arbeidet vårt med fortløpende forbedringer har vi i løpet av årene valgt å sertifisere oss i henhold til anerkjente standarder

  • ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem
  • ISO 14001 Miljøstyringssystem
  • OHSAS 18001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Å være sertifisert i henhold til en anerkjent standard betyr at vi fortløpende kvalitetssikrer hvordan vi

  • Følger endringer i lovmessige krav
  • Utvikler metodikken vår for å fange opp kundenes krav
  • Forbedrer arbeidsmiljøet for å oppnå økt intern effektivitet

Vi har kommet et stykke på vei i arbeidet med fortløpende forbedringer, men vi vil fortsette å utvikle oss.