GDPR

Vår policy er å sikre at personvernet og personopplysninger behandles med konfidensialiteten og respekten som situasjonen krever. Policyen gjelder for alle kunder av Ejendals og alle som har gjort forretninger med oss i henhold til våre retningslinjer og prosedyrer. Du kan lese mer om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene her