Miljøarbeid

Vi vil at kommende generasjoner skal kunne leve i en god verden. Derfor vil vi begrense miljøpåvirkningen vår. Vi blir hele tiden bedre, men vi er langt fra ferdige.

Dette gjør vi akkurat nå

  • Vi stiller miljøkrav til de som leverer produkter, emballasje og tjenester til oss.
  • Kjemikalier finnes over alt i verden rundt oss. Når vi produserer produktene våre, streber vi etter å redusere antall kjemikalier eller bruke det alternativet som er best for miljøet.
  • Laboratoriene og laboratoriepersonalet er verdifulle for miljøarbeidet vårt. Uten dem ville vi ikke hatt tilstrekkelige kunnskaper om innholdet i de produktene vi slipper ut på markedet.
  • Ved å produsere hansker og sko av høy kvalitet unngår vi unødig slitasje og avfall.
  • Vi frakter så mye vi kan med sjø- og jernbanetransport. Et containeranlegg nær hovedkontoret i Leksand gjør at vi effektivt kan ta imot gods og samordne transportene med lokale bedrifter.
  • Vi minimerer avfall og gjenvinner materiale. Vi er tilknyttet FTI (tidligere Repa-registeret). Det betyr at vi sikrer at emballasje gjenvinnes når det er mulig.
  • Vi er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001.