Sosialt ansvar

Sosialt ansvar (CSR) faller naturlig for oss. Hos Ejendals tar vi hensyn til de langsiktige effektene av handlingene våre. Det handler om alt fra kvaliteten på produktene våre til hvordan vi behandler kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Tar ansvar
Å gjøre bevisste valg og ta ansvar for det vi gjør har ført til mange lange og givende relasjoner. Vi ser på de langvarige relasjonene som et bevis på at vi tar ansvar for handlingene våre. For å sikre at alle samarbeidspartnerne våre gjør det samme har vi opprettet en sosial atferdskode som vi følger.

Atferdskoden i korthet

• Ingen som arbeider med produktene våre, skal nektes grunnleggende menneskerettigheter.

• Ingen som arbeider med produktene våre, skal rammes av fysisk eller psykisk skade.

• Ingen barn skal arbeide med produktene våre – vi følger FNs barnekonvensjon.

 

Kontroller av forholdene på fabrikkene
Vi kontrollerer produksjonen av produktene våre for å sørge for at det skjer så få brudd som mulig på atferdskoden vår. Dessuten besøker vi regelmessig de fabrikkene vi samarbeider med, og vi har også egne tilsynspersoner på plass. Iblant engasjerer vi uavhengige aktører til å utføre inspeksjoner.

Hvis det oppdages en mangel, iverksetter vi umiddelbare tiltak for å rette opp situasjonen. Finner vi at kravene i atferdskoden ikke etterleves og ønskede forbedringer uteblir, avslutter vi forretningssamarbeidet. Vi synes også at det er viktig å vise respekt for tradisjoner, vaner og praksis i produksjonslandene, og vi kombinerer dette med kravene våre.

Sikkerhet, ærlighet og omsorg
Sikkerhet, ærlighet og omsorg er viktige prinsipper hos Ejendals. Alle som arbeider med oss, skal føle og legge merke til disse veiledende prinsippene – i alle sammenhenger.