Gå til innhold

Ejendals’ nye testmetoder gir ekstra håndbeskyttelse mot farlige kjemikalier

Ejendals er markedsledende på personlig verneutstyr (PVU), og nå har vi gått ett skritt videre. Vi kan nå gå god for ytelsen til ulike materialer mot kjemikalier ved hjelp av et automatisert permeasjonsanalysesystem.

Enhver arbeidsgiver som krever at de ansatte arbeider med farlige materialer eller i et potensielt farlig miljø, for eksempel de som arbeider i helse-, industrikjemikalie-, produksjons-, renroms- og forsvarssektoren, må stille med verneutstyr som er i samsvar med PVU-forordningen (EU) 2016/425.

Det kan være komplisert å velge hanskene som gir best beskyttelse mot kjemikalier. De valgte hanskene må forhindre permeasjon og degradasjon for å ivareta din sikkerhet. Permeasjon er når en kjemikalie trenger gjennom hanskematerialet gjennom molekylær diffusjon. Dette skjer selv når det ikke er fysiske hull i hanskematerialet. Degradasjon er prosessen der hanskens fysiske egenskaper endres og skades etter å ha blitt eksponert for kjemikalier.

Hvorfor har Ejendals et laboratorium for kjemisk permeasjon?

Ejendals besluttet å investere i et førsteklasses laboratorium for å kunne gi deg en vernehanske som beskytter deg mot skadelige kjemikalier.

«Denne typen testing er et viktig skritt for å oppnå visjonen – null skader på hender og føtter», sier Bart Vervust, Chemical Compliance Manager hos Ejendals.

Hvordan måles permeasjon?

Permeasjon måles ved å eksponere overflaten til en materialprøve for kjemikalien den måles mot.

Eksponeringen er total og konstant og emulerer totale nedsenkningsforhold. Materialets innvendige overflate overvåkes analytisk for å fastsette mengden kjemikalier (hvis noen) som trenger gjennom materialet. Selv om dette er usynlig for det blotte øye, kan svært avanserte detektorer i permeasjonsutstyret registrere små molekyler som trenger gjennom beskyttelseslaget. På denne måten kan man måle hanskens beskyttende egenskaper i sanntid.

Hva er «gjennombruddstiden»?

Gjennombruddstiden er tiden som går fra materialets første eksponering for kjemikalien til permeasjonsraten når en målverdi. Målpermeasjonsraten for tester som utføres i henhold til EN 16523-1, er at det trenger gjennom ett mikrogram kjemikalie for hver kvadratcentimeter materiale hvert minutt.

Gjennombruddstiden plottes og registreres ved hjelp av programvare for å vise materialets motstandsnivå. Målt i henhold til standardmetoden er gjennombruddstiden den verdien som ytelsen til ulike materialer kan sammenlignes med.

Ejendals’ automatiserte permeasjonssystem

De automatiserte systemene fremskynder analysetiden ved hjelp av nye samtidige testmetoder for å fastsette hanskematerialets motstand mot kjemisk permeasjon spesifisert under EN 16523-1.

De valgfrie automatiserte kjemikalieintroduksjonscellene kan teste ulike kjemikalier eller holde på den samme kjemikalien for flere automatiserte testprosesser. I tillegg gir systemet oss fleksibilitet til å variere testhastigheten etter gjennombruddstiden til en prøve, som kan være alt fra ett minutt og opp til åtte timer. Dette gjør at man slipper å vente på lengre tester før man får fullstendige resultater.

Et team av eksperter

Alle de kjemiske ytelsesdataene lagres i en database. Med dette interne analyseutstyret og denne ekspertisen vil databasen fortsette å vokse enda raskere. Våre eksperter på kjemikaliebeskyttelse kan hjelpe deg med å velge riktig verneutstyr.

TEGERA kjemikaliebeskyttende hansker

Hvis du håndterer oljer og kjemikalier uten å beskytte hendene, er det ikke bare hudskader du kan pådra deg, men også skader på nervesystemet og vitale organer. Alle kjemikaliehanskene til Ejendals er testet og godkjent iht. EN 374, mot farlige kjemikalier og mikroorganismer.

Gå til hansker

Veiledning –- kjemikaliebeskyttende hansker

Bruk veiledningen for kjemikaliebeskyttende hansker, eller ta kontakt med en av selgerne våre for å få hjelp til å finne en egnet hanske som beskytter mot den aktuelle kjemikaliesammensetningen.

Finn ut mer