Gå til innhold

Trenger en adm.dir. virkelig å bry seg om hvilke sko og hansker de ansatte bruker?

Få nyttig innsikt når Ejendals’ spesialister på verneutstyr snakker om hvordan vi, ved å sette personlig verneutstyr i en større kontekst, bidrar til færre personskader, høyere produktivitet og lavere kostnader for selskapet.

Å selge vernesko og -hansker er én ting. Å sikre at produktene gjør den rette jobben, til den rette kostnaden og med minimal miljøpåvirkning, er en annen. 
Det er akkurat som på kjøkkenet – noen kokker lykkes bedre enn andre selv om alle har de samme ingrediensene. Hemmeligheten ligger i oppskriften, og i teften.
Hos Ejendals er råmaterialene vernehansker og vernesko. Oppskriften kalles Sikkerhetskonsept. Og teften tilskrives en stor organisasjon med erfarne og dedikerte spesialister som ønsker en verden med færre arbeidsrelaterte skader. Ejendals har eksistert i 70 år, og vi utvikler og produserer førsteklasses personlig verneutstyr – Tegera vernehansker og Jalas vernesko.

Null skader på hender og føtter

42 % av alle yrkesskader (ifølge det svenske arbeidsmiljøtilsynet) påvirker hendene og føttene. Ejendals har spesialisert seg på å forebygge slike skader med riktig verneutstyr, noe som understreker vår visjon: Null skader på hender og føtter til fordel for ansatte, bedrifter og samfunnet.
Men for å kunne realisere visjonen, har vi tatt ett skritt lenger enn bare å tilby hansker og sko. Vi har utarbeidet en metode og en servicepakke som gir selskapet bedre produktivitet, lavere kostnader, mindre miljøpåvirkning, men fremfor alt færre personskader og mindre lidelse blant de ansatte.

Servicepakken kalles Ejendals’ sikkerhetskonsept og gir større kunder 5 enkle tips til en bedre sikkerhetsløsning.
Metoden er sirkulær, og tanken er at man hele tiden skal jobbe med forbedringer. La oss gå inn i modellen «klokken 2».

Sikkerhetsvurderinger legger grunnlaget for Ejendals’ sikkerhetskonsept

Selskapene har en juridisk forpliktelse til å utføre risikoanalyser og vurderinger når det gjelder sikkerheten på arbeidsplassen. Som et sterkt bidrag til dette arbeidet utfører vi vurderinger av hånd- og fotbeskyttelse. Vi går gjennom bedriftens virksomhet sammen med deg, der vi identifiserer risikoer og kartlegger behov. Man trenger ofte en rekke ulike typer hansker og sko med ulike beskyttende egenskaper for å dekke alle behovene.
Etter sikkerhetsvurderingen presenterer vi en løsning for deg – de riktige sikkerhetsproduktene for de ulike arbeidsområdene. Vi utfører produkttester for å sikre at sikkerhetsløsningene tilfredsstiller behovene og gjør nødvendige tilpasninger om nødvendig. Målet er best mulig beskyttelse og sikkerhet med tanke på bærekraft og miljøpåvirkning. Men også til den laveste kostnaden, og her legger vi TCO – totale eierkostnader – til grunn. Med tanke på dette er det mulig å redusere kostnader uten at det går på bekostning av sikkerhet og kvalitet.
Komfortabel hånd- og fotbeskyttelse med god ergonomisk design som ikke hindrer arbeidet, er en forutsetning for at beskyttelsen skal fungere, og for at brukerne skal bruke hanskene og skoene gjennom hele arbeidsdagen.

Oppfølging og tilbakemeldinger, hvordan fungerer det?

Verden er i stadig endring. Fungerer alt som det skal? Har sikkerheten på arbeidsplassen blitt bedre? Det er nødvendig med oppfølgingsmøter for justeringer, forbedringer eller endringer i løsningene. I denne fasen kontrolleres det også at alt fungerer med lager og leveranser. Det er ikke uvanlig at Ejendals utvikler nye verneprodukter sammen med kunder i denne fasen.

Pågående samarbeid for kontinuerlig forbedring

Ejendals ivaretar langsiktige kundeforhold. Slik at vi kan sikre de høyeste sikkerhetsnivåer. Regelmessige møter gir muligheter for forbedring.

Ejendals Academy for riktig kunnskap

Ejendals har sin egen skole, Ejendals Academy. Hvert år får ca. 200 kunder og samarbeidspartnere opplæring i hvordan man best kan beskytte hender og føtter.

Konkrete resultater for mange kunder

Ejendals har brukt sikkerhetskonseptet for et stort antall selskaper, og takket være dette har vi godt dokumentert statistikk og resultater. Det vi har oppnådd, er færre skader og økt produktivitet i kombinasjon med mindre miljøpåvirkning.

Ved å sette vernehansker og vernesko i en større sammenheng, kan vi spare kundene for mye penger», sier Mattias Fältman, Key Account Manager hos Ejendals og en av dem som jobber med sikkerhetskonseptet. «Men det viktigste er selvsagt å motvirke skader og lidelser. Det kan ikke måles i penger.

Ejendals’ 5 punkter for en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning

  • Jo bedre engasjementet og fokuset er, desto bedre blir resultatene! Sørg for at bedriftsledelsen tar sikkerhetsarbeidet på alvor.
  • Sikkerhet er alltid viktigst! Menneskelig lidelse kan ikke måles i penger.
    «Fra eikenøtter vokser eiketrær» … husk at individuelle isolerte tiltak kanskje ikke ser ut til å ha noen innvirkning på sluttresultatet. Men sammen kan alle tiltakene gi et svært godt resultat.
  • Utvikling! Vi lever i en tid der all utvikling skjer i et rasende tempo. Vi må være forberedt på å revidere, revurdere og tenke nytt. Konstant.
  • Kommunikasjon er grunnlaget! Fortell de ansatte hva som gjøres, hvorfor og hvilke effekter det har. Fortell markedet også. Folk trenger kommunikasjon.