Overensstemmelse

Frem til 21.04.2019 vil dokumenter som hører til direktiv 89/686/EØF gradvis bli skiftet ut med dokumenter som hører til forordning 2016/425. Dokumenter som hører til direktiv 89/686/EØF, vil gradvis bli flyttet til ”Dokumentarkiv – direktiv 89/686/EØF”.