Kvalitetsprodukter

Ejendals konsept er å tilby best mulig kvalitet. Produktene våre gjør arbeidsdagen tryggere på titusener av europeiske arbeidsplasser.

Lavere kostnader
Investering i hånd- og fotbeskyttelse lønner seg alltid. Det fører til færre arbeidsulykker, mindre fravær og økt produktivitet, slik at resultatet blir lavere totalkostnader.

Kvalitetsfabrikker
For å sikre topp kvalitet har vi vår egen fabrikk samt et langt og godt samarbeid med noen få utvalgte fabrikker. Omtrent halvparten av produktene våre produseres i vår egen fabrikk.

Fabrikkene vi har valgt å arbeide med, er blant de beste i verden, og samarbeidet går ofte tilbake mer enn 20 år. Produktutvalget vårt er anerkjent for den store bredden, og fabrikkene har ulike spesialiteter. Forskjellige materialer betyr også forskjellige krav i produksjonen. Vi har våre egne spesialister på stedet for å overvåke arbeidet og foreta kvalitetskontroller, blant annet fem fulltidsansatte i Asia.

Ny produktutvikling
Takket være samarbeidet med forskere og kunder mottar vi stadig forslag til forbedringer som vi kan bruke ved utvikling av nye produkter. I anleggene for testing, forskning og utvikling ser vi at de nye modellene er bedre og tryggere på alle måter.