Gå til innhold

Bærekraftserklæring

Bærekraft er en naturlig og viktig del av vår virksomhet. Vi tror på en langsiktig tilnærming til virksomheten og en kontinuerlig reduksjon i påvirkningen vi har på planeten. Som leverandør av personlig verneutstyr (PVU) ønsker Ejendals å være ledende innen helse og sikkerhet for alle som er en del av virksomheten og i hele forsyningskjeden. I tillegg vil vårt produkttilbud hjelpe kundene med å forbedre sikkerhetsytelsen og beskytte hendene og føttene til sine ansatte.

Et nytt forbedringstiltak ble satt inn i 2021 da vi utførte en materialitetsanalyse for bærekraft, basert på interessentdialoger og verdikjedeanalyser, noe som resulterte i valget av emner og målsettinger som vi presenterer her.

Vi har besluttet å fokusere på følgende av FNs bærekraftsmål.

un-3.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

SIKKERHET 

Sikkerhet er et viktig nøkkelord for oss. Våre arbeidsplasser holdes trygge gjennom proaktivt arbeid, f.eks. risikovurderinger og sikkerhetsrunder. Vi følger opp risikoobservasjoner og hendelser, som omfatter alt fra nestenulykker til arbeidsrelaterte skader med fravær.
Våre prinsipper strekker seg også utover vår egen virksomhet. Oppstrøms kommer sikkerhetskravene gjennom våre etiske retningslinjer for forretninger, og nedstrøms forbedrer sikkerhetskonseptet kundenes sikkerhetsytelse.

Mål 2022:
Øke rapporteringen av hendelser gjennom digitalt verktøy
Null arbeidsrelaterte skader med fravær ved både Leksand og Jokipii
(2021: Leksand=0, Jokipii=1)

PRODUKTER OG INNOVASJON

I produktutviklingen tar vi kontinuerlig sikte på langvarige produkter av høy kvalitet, i tillegg til å forbedre miljømessige og bærekraftige aspekter.

  • Bruk av resirkulerte materialer og design for bærekraft, f.eks. ved å redusere antallet deler.
  • Optimalisert emballasje (valg av og mengde emballasjemateriale, redusert merking).
  • Finjusterte produksjonstiltak for å redusere avfall og material-/vannbruk.

Mål 2022:
Konseptualisere 10 hanske- og 5 skomodeller med fokus på bærekraft, for lansering i 2023–2025

ETIKK (CSR)

Alle medarbeidere i Ejendals skal få opplæring i våre etiske retningslinjer (CoC), mens de etiske kravene for våre forretningspartnere kanaliseres gjennom våre separate etiske retningslinjer for forretninger. I 2021 innførte vi en mekanisme for manglende overholdelse (varslerordning) også for ekstern bruk, samt en avklaring av leverandørenes videre ansvar for sine leverandører når det gjelder disse viktige sakene, alt overvåket gjennom CSR-revisjoner.

Mål 2022:
95 % av medarbeiderne får opplæring i etiske retningslinjer
100 % signert CoC av direkte produktleverandører
85 % av
leverandørene CSR-revidert av tredjepart

KLIMAGASSUTSLIPP

Ejendals støtter Paris-avtalen om å halvere klimagassutslippene innen 2030. Historiske data om CO2-utslipp er omberegnet iht. GHG-protokollen, med utgangspunkt i Scope 1 og 2, som nå inkluderer utslipp fra våre firmabiler i hele Norden. Vår nye bilpolitikk favoriserer sterkt elbiler; vi har nå fem ladestasjoner i Leksand.

Mål 2022:
Ytterligere optimalisere våre klimagassutslipp iht. Scope 1 og 2
Når det gjelder Scope 3, tar vi sikte på lufttransport <0,2 %
(2021: 0,7 %, økning på grunn av pandemien)

AVFALLSHÅNDTERING

Ejendals designer og utvikler alle produktene og prosessene med tanke på avfallsminimering.
I tillegg tar vi sikte på å øke andelen resirkulerbart avfall.

Mål 2022:
Total avfallsmengde <
195 kg/MSEK

ENERGI

Vi bruker 100 % fornybar strøm ved begge anleggene (Leksand og Jokipii). Energioptimaliseringen for bygningene våre vil fortsette, og i løpet av 2021 installerte vi et solcellepanelsystem på 400+ MWh/år i Jokipii.Mål 2022:
Elektrisitet <1850 kWh / MSEK
Energi <3700 kWh / MSEK

SERTIFIKATER

Ejendals AB og Ejendals Suomi Oy har sertifikater for ISO 9001, 14001, 45001
Bærekraftsvurdering: mottok sølvmedalje fra EcoVadis 2021
Produktsertifikat EU Ecolabel for vernesko
Produktsertifikat OEKO-TEX ® for vernehansker

    csr.png   Ecolabel_logo_v5.png   OTS100_label_SE 14-214_en.png