Gå til innhold

Kjerneverdier

Bedriftens verdier er atferds-standardene som hver ansatt i organisasjonen streber å etterleve hver dag.

KUNDEFOKUS


KUNDEORIENTERING

Kundeorientering er en tilnærming til kunderelasjoner (interne eller eksterne kunder) der de ansatte fokuserer på å hjelpe kunder med å møte deres langsiktige behov og ønsker.

PROBLEMLØSNING

Å løse problemer innebærer å ha både analytiske og kreative ferdigheter. Avhengig av problemet og den ansattes rolle i organisasjonen, er ferdigheter som kommunikasjon, overtalelse og forhandling viktige for å finne løsninger på problemer som involverer mennesker.

MULTITASKING

Ansatte som har mange ferdigheter eller kunnskap for å jobbe på flere forskjellige prosjekter, noe som kan være, eller ikke være, en del av arbeiderens tekniske stillingsbeskrivelse. De ansatte er i stand til å fylle plassen til fraværende ansatte, og de er fleksible, slik at vi som selskap kan gi best mulig service til kundene.

KUNDEFOKUS

Vi verdsetter proaktivitet og respons for våre kunders behov, og vi streber etter å skape verdi gjennom høy ytelse og innovative løsninger.

 

RESPEKT


MOT TIL Å SI FRA

Selv om noen mennesker ikke snakker høyt om tankene sine, snakker andre uten å være hensynsfulle. Det ideelle er om den ansatte deltar aktivt og engasjert i beslutningsprosessen. Samler inn alle fakta, danner en mening og forteller meningen sin. Men går videre når beslutningen er tatt, med visshet om at hans/hennes stemme ble hørt.

TA ANSVAR FOR DITT EGET ARBEID

Ansvarsfulle ansatte viser en vilje til ikke bare å sørge for at jobben blir gjort, men de tar også ansvaret sitt for resultatene – bra eller dårlige. De klandrer ikke andre for feil og uhell, og hvis de føler at noe ikke er helt rett så tar de initiativ og prøver å forbedre situasjonen i stedet for bare å klage til medarbeiderne sine.

PÅLITELIG

Påliteligheten består i at vi kan stole på at den ansatte gjør det som forventes av ham/henne. For eksempel er en pålitelig ansatt en som kommer på jobb tidsnok og er forberedt på å fullføre arbeidet sitt innen avtalt tid. En pålitelig ansatt gjør det han/hun sier at de skal gjøre.

RESPEKT FOR ANDRE

Å vise respekt for noen betyr at du handler på en måte som viser at du bryr deg om deres følelser og velvære. Å vise respekt for andre inkluderer ting som å behandle folk med høflighet, at du respekterer tiden til de andre ansatte ved å komme til møter i tide og forberedt, du følger opp Ejendals regler og retningslinjer, du forstyrrer ikke andres rett til å se, tenke eller handle annerledes enn deg – fordi du bryr deg om (respekterer) deres følelser og velvære.

SAMARBEID

Den ansatte har forståelse for hvordan man jobber effektivt med andre mennesker, på samme måte som man gjør mot vanlige mål. De forstår at kommunikasjon er en toveis prosess, som inkluderer lytteferdigheter, men også mot til å uttale seg på en konstruktiv måte.

RESPEKT

For å vise respekt tar vi ansvar, viser tillit, handler med åpenhet og ærlighet og med «en samlet stemme» i alt vi gjør.

 

SØKEN ETTER PERFEKSJON


PROAKTIV

Proaktiv atferd betyr at man er endringsorientert og selvinitiert i forskjellige situasjoner. Proaktiv adferd innebærer å handle i forkant av en fremtidig situasjon, i stedet for bare å reagere. Det betyr å ta kontroll og få ting til å skje, i stedet for bare å tilpasse seg en situasjon, eller vente på at noe skal skje. Proaktive ansatte trenger generelt ikke å bli bedt om å gjøre ting, og de trenger heller ikke detaljerte instruksjoner.

FORPLIKTELSE TIL MÅLENE

I hvilken grad en person er bestemt på å oppnå et ønsket (eller nødvendig) mål. Her er måter du kan se hvorvidt den ansatte er forpliktet til målene:
1. Valg: De fokuserer oppmerksomheten og den direkte innsatsen mot relevante aktiviteter, og bort fra irrelevante handlinger, for å oppnå målene.
2. Anstrengelse: Mål kan føre til mer innsats: Hvis man for eksempel vanligvis produserer fire widgets i timen, og har som mål å produsere seks, kan man arbeide mer intenst mot
målet enn man ellers ville gjort.
3. Persistens: Noen vil kanskje jobbe gjennom motgang hvis de jobber mot et mål.
4. Erkjennelse: Mål kan gjøre at enkeltpersoner utvikler og endrer oppførselen sin.

KONTINUERLIGE FORBEDRINGER

Den ansatte fokuserer på å øke effektiviteten og/eller organisasjonenes effektivitet for å oppfylle oppsatte retningslinjer og mål. Det er ikke begrenset til kvalitetsinitiativer. Forbedring i forretningsstrategi, forretningsresultater, kunde-, ansatt- og leverandørrelasjoner kan bli gjenstand for kontinuerlig forbedring. Enkelt sagt betyr det å «bli bedre hele tiden».

MULIGHETER FOR ANDRES SUKSESS

Brian Tracy forklarte det best da han sa: «Vellykkede mennesker leter alltid etter muligheter til å hjelpe andre. Mislykkede mennesker spør alltid: 'Hva får jeg for dette?'» Ansatte kan hjelpe hverandre til å lykkes, for eksempel ved å dele nettverket sitt, vise hvor mye de setter pris på kollegaene sine og innsatsen deres, gi ærlige og åpne tilbakemeldinger på en konstruktiv og oppløftende måte, eller bare ved å dele kunnskapen sin med andre ansatte.

MOT TIL Å PRØVE NOE NYTT

Er den ansatte modig nok til å bryte de gamle tradisjonene? Er den ansatte ivrig etter å lære nye ting? Går de ut av komfortsonen for å prøve noe nytt?

SØKEN ETTER PERFEKSJON

Det er i vårt DNA. Vi finner løsninger for å gjøre det umulige mulig.


LANGSIKTIG


EVNE TIL Å OPPNÅ MÅL

Å forstå selskapets visjoner, verdier og kultur, og utvikle mål med disse i tankene. Justerer prioriteringen av mål på en realistisk måte når arbeidssituasjonene endres. Jobber mot målene med energi, entusiasme, drivkraft og fokus. Utvikler ferdigheter som vil hjelpe ham/henne til å nå målene.

VILJEN TIL Å UTVIKLE SEG

Et ønske om å lære seg nye ting og forbedre seg selv og selskapet. For den ansatte betyr det at en person ønsker å være bedre kvalifisert og oppdatert når det gjelder endringer og tendenser innen fagområdet sitt. De har også et ønske og en lidenskap om å forbedre sitt eget arbeid, arbeidsmetoder og organisasjonprosesser på en måte som viser seg å være mer effektiv.

HOLISTISK PERSPEKTIV

Den ansatte er i stand til å se det store bildet når det gjelder planlegging og problemløsning. De ønsker å oppfatte, forstå sammenhengen og strukturen til forskjellige ting, spesifisere og forstå mekanismer og underliggende relasjoner.

FLEKSIBILITET

Fleksibilitet på arbeidsplassen handler om å tilpasse seg situasjoner og miljøer som forandres. Ingen arbeidsmiljøer er statiske, så du må kunne forandre jobbrollen din, ansvarsområdene dine og kunne finne nye løsninger. Ansatte som er mer fleksible sier aldri: «Det er ikke min jobb» eller «Må jeg?» når de blir bedt om å ta på seg et nytt oppdrag.

Fleksible medarbeidere endrer tilnærmingen sin til oppgaver basert på interessentenes preferanser, og på alle situasjoners unike krav.

For arbeidsgivere betyr det å ha ansatte som er villige til å gå utenfor stillingsbeskrivelsen, at de kan oppnå mye mer med medarbeidere som ta på seg mer ansvar, utføre forskjellige oppgaver og gjøre mer på jobben. Fleksible medarbeidere vil gjerne jobbe ekstra for å
få oppgavene eller jobben gjort.

LANGSIKTIG

Vi er en familieeid virksomhet med fokus på langsiktighet og bærekraft. Det gjenspeiles i strategiene våre, investeringene og atferden vår for å skape en virksomhet i verdensklasse for fremtidige generasjoner.