Gå til innhold

Sertifikater og ansvarsområder

Vi tilnærmer oss de ulike ansvarsområdene med stort engasjement. Våre sertifiseringer står som stolte symboler, og gjenspeiler vår forpliktelse til miljøvern og sunne verdier.

Som en del av verdenssamfunnet tar vi alt vårt ansvar på alvor. Vi utvikler produkter som forbedrer sikkerheten på tvers av arbeidsplasser over hele verden, samtidig som vi verdsetter trivselen til våre kunder og ansatte. Vår visjon er at fremtidige generasjoner skal trives i en bedre verden. For å kunne realisere dette jobber vi kontinuerlig med å begrense vår miljøpåvirkning.

Sosialt ansvar

Hos Ejendals tar vi samfunnsansvar (CSR) ved å se på de langsiktige effektene av handlingene våre. Vi ser våre langvarige relasjoner som et bevis på at vi lever opp til ansvaret. Ved å sikre at alle våre samarbeidspartnere også tar ansvar, har vi etablert etiske retningslinjer som vi følger nøye.

Kort om våre etiske retningslinjer:

 • Ingen som jobber med Ejendals, skal nektes sine grunnleggende menneskerettigheter.
 • Ingen som jobber med Ejendals, skal utsettes for fysisk eller psykisk skade.
 • Ingen barn har lov til å jobbe med Ejendals – vi følger retningslinjene til FNs barnekonvensjon.

Overholdelse

Hvis du har mistanke om eller observerer en situasjon med manglende overholdelse hva angår Ejendals, ber vi deg informere oss. Du kan bruke rapportskjemaet anonymt, eller du kan bruke e-postkoblingen til å beskrive problemet og oppgi dine kontaktdetaljer.

Finn ut mer

Sertifikater

I Ejendals fokuserer vi på kontinuerlig forbedring av arbeidsmetodene våre. For å sikre kvaliteten på arbeidet og oppnå kontinuerlig forbedring, er vi nøye med å følge de globale aksepterte standardene.

 • ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem
 • ISO 14001 Miljøstyringssystem
 • ISO 45001 Arbeidsmiljøstyringssystem

Ved å være sertifisert iht. de aksepterte standardene kan vi hele tiden kvalitetskontrollere hvordan vi:

 • Tilpasser oss forskriftsendringer.
 • Utvikler metodene for å møte kravene til dere, kundene våre.
 • Forbedrer vår egen arbeidsplass for økt intern effektivitet.

AEO-sertifisering

 • Ejendals har hatt den verdifulle AEO-sertifiseringen siden 2008.
 • Tollere utfører revisjoner og tar stikkprøver, sist gang vellykket utført hos Ejendals i 2019.
 • For kundene og interessentene våre betyr dette et profesjonelt og trygt samarbeidsforhold når det gjelder tollbehandling, IT, økonomi, prosesser, sikkerhet og beskyttelse.

Kvalitets- og miljøarbeid (HMS-policy)

 • Vi stiller miljøkrav til dem som leverer produkter, emballasje og tjenester til oss.
 • Det er kjemikalier overalt i produksjonsmiljøet. I produksjonen av produktene våre streber vi etter å redusere mengden kjemikalier som brukes, og å bruke alternativet som er best for miljøet.
 • Laboratoriene våre og laboratoriepersonalet spiller en viktig rolle i miljøarbeidet. Uten dem ville vi ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om innholdet i produktene vi slipper ut på markedet.
 • Ved å produsere hansker og sko av høy kvalitet, bidrar vi til å unngå unødvendig slitasje og avfall.

Bærekraftserklæring

Ejendals ønsker å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte, der vi kan delta og være med å påvirke.

Finn ut mer