Gå til innhold

Sertifikater og ansvarsområder

Vi tar våre ulike ansvarsområder på alvor. Vi er stolte over sertifiseringene våre, da de gjør det lettere for deg å se at vi verdsetter miljøarbeid og gode verdier.

Som en del av verdenssamfunnet tar vi våre ulike ansvarsområder på alvor, i tillegg til å utvikle produkter som gjør hverdagen tryggere på titusenvis av arbeidsplasser i Europa. Vi verdsetter også trivselen til kunder og ansatte.

Vi vil at fremtidige generasjoner skal leve i en god verden. Vi ønsker derfor å begrense vår egen miljøpåvirkning. Vi har gjort mange forbedringer og vil fortsette med dette langt inn i fremtiden.

SOSIALT ANSVAR

Hos Ejendals tar vi samfunnsansvar (CSR) ved å se på de langsiktige effektene av handlingene våre. Vi ser våre langvarige relasjoner som et bevis på at vi lever opp til ansvaret. Ved å sikre at alle våre samarbeidspartnere også tar ansvar, har vi bidratt til å etablere en sosial praksis som vi følger nøye.

Vårt samfunnsansvar i korte trekk:

  • Ingen som jobber med Ejendals vil bli nektet sine grunnleggende menneskerettigheter
  • Ingen som jobber med Ejendals vil bli utsatt for fysisk eller psykisk skade
  • Ingen barn har lov til å jobbe med Ejendals – vi følger retningslinjene til FNs barnekonvensjon

SERTIFIKATER

I Ejendals fokuserer vi på kontinuerlig forbedring av arbeidsmetodene våre. For å sikre kvaliteten på arbeidet og oppnå kontinuerlig forbedring, er vi nøye med å følge de globale aksepterte standardene.

  • ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem
  • ISO 14001 Miljøstyringssystem
  • ISO 45001 Arbeidsmiljøstyringssystem

Ved å være sertifisert iht. de aksepterte standardene kan vi hele tiden kvalitetskontrollere hvordan vi:

Tilpasser oss forskriftsendringer
Utvikler metodene for å møte kravene til dere, kundene våre
Forbedrer vår egen arbeidsplass for økt intern effektivitet

AEO-SERTIFISERING

Ejendals har hatt den verdifulle AEO-sertifiseringen siden 2008. 
Tollere utfører revisjoner og tar stikkprøver, sist gang vellykket utført hos Ejendals i 2019.
For kundene og interessentene våre betyr dette et profesjonelt og trygt samarbeidsforhold når det gjelder tollbehandling, IT, økonomi, prosesser, sikkerhet og beskyttelse.

KVALITET OG MILJØARBEID (QEHS Policy)

  • Vi stiller miljøkrav til de som leverer produkter, emballasje og tjenester til oss.
  • Det er kjemikalier overalt i produksjonsmiljøet. I produksjonen av produktene våre streber vi etter å redusere mengden kjemikalier som brukes, og å bruke alternativet som er best for miljøet.
  • Laboratoriene våre og laboratoriepersonalet spiller en viktig rolle i miljøarbeidet. Uten dem ville vi ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om innholdet i produktene vi slipper ut på markedet.
  • Ved å produsere hansker og sko av høy kvalitet, bidrar vi til å unngå unødvendig slitasje og avfall.

 

Overholdelse

Hvis du har mistanke om eller observerer en situasjon med manglende overholdelse hva angår Ejendals, ber vi deg informere oss. Du kan bruke rapportskjemaet anonymt, eller du kan bruke e-postkoblingen til å beskrive problemet og oppgi dine kontaktdetaljer.

Lære mer

Erklæring om miljø og bærekraft

Ejendals ønsker å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte, der vi kan delta og være med å påvirke.

Finn ut mer

Innovasjon, utvikling og forbedring

Vår skandinaviske arv har gjort oss til sikkerhetsspesialister for de fleste tøffe forhold. Null skader på hender og føtter er vår visjon. Din sikkerhet er vår lidenskap. Komfort, kvalitet, sikkerhet og ergonomi er integrert i alt vi gjør. Det som driver oss, er innovasjon, utvikling og forbedring.