Gå til innhold


Sortimentbok

Tilpass forsiden med år og logoer, velg produktene, legg til informasjon, og opprett en PDF.

I denne malen kan du opprette kundetilpassede sortimentbøker med TEGERA ®- og JALAS ®-produkter. Du kan distribuere den enten ved å sende PDF-en digitalt eller skrive ut sortimentboken.

De ulike delene av sortimentboken

 1. Forside
  1. Velg et år
  2. Legg til opptil 2 logoer 
  3. Legg til tekst og overskrift
 2. Introduksjonsside til Ejendals som selskap (ikke redigerbar).
 3. Tom tekstside der du kan legge til informasjonen du vil ha.
 4. Produktoppføring – legg til produktene for sortimentboken.
 5. Siste side – legg til kontaktinformasjon (oppe til høyre).

Merk: Se fanen Flere alternativer for nyttige funksjoner i malen, slik som størrelsesguider eller beskrivelse av symboler, prislappområde eller en side for fotskannertjenesten FSS.