Sikkerhetsinspeksjoner

Som del av Ejendals' sikkerhetskonsept ønsker vi å bli med kundene på en sikkerhetsinspeksjon av arbeidsplassen. Vi ser på arbeidsomgivelsene og hvilken type beskyttelse de ansatte trenger for hender og føtter. Dette er en spennende prosess, og vi får ofte ny kunnskap som vi kan inkorporere i produktutviklingen på et senere tidspunkt. Hvis arbeidsforholdene er endret, er det nødvendig med en ny sikkerhetsinspeksjon. Det samme gjelder hvis de ansatte arbeider med nye materialer og prosedyrer. Ved hjelp av inspeksjoner kan vi sørge for at kundene har produktutvalget som arbeidsplassen krever. 

Ejendals' sikkerhetsinspeksjoner gjelder hele anlegget, og målsettingen til Ejendals er å få til følgende:

 • Optimere hånd- og fotbeskyttelse
 • Redusere skader
 • Identifisere potensielle innsparinger
 • Følge opp innsparinger
 • Oppfylle målsettingen om å tilby teknisk støtte og service på lokalt, regionalt og sentralt nivå

Hva en sikkerhetsinspeksjon består av:

 • Presentasjonsmøte
 • Sikkerhetsinspeksjon
 • Tester
 • Evalueringstester
 • Rapport
 • Oppfølgingsmøte
 • Forslag til optimert produktutvalg
 • Ny sikkerhetsinspeksjon (med intervall på ett til to år)