Gå til innhold

Kjemikaliebestandige hansker

Hvis du håndterer oljer og kjemikalier uten å beskytte hendene, er det ikke bare hudskader du kan pådra deg, men også skader på nervesystemet og vitale organer. Alle kjemikaliehanskene til Ejendals er testet og godkjent iht. EN 374, mot farlige kjemikalier og mikroorganismer.